ariana

ariana

Monday, December 22, 2014

پاکستان بعد از این همکاری میکند یا بازمکاری

احمد سعیدی
بعد از حادثه خونین در ورسک رود پشاور که به موجب آن تعداد زیادی از اطفال کشته و زخمی شده اند مقامات پاکستان اظهار می نمایند که بعد از این علیه تروریزم صادقانه مبارزه می کنیم در این راه با افغانستان و ناتو برعلاوه عملیات مشترک و شریک ساختن اطلاعات آماده هر گونه همکاری هستیم

Sunday, December 21, 2014

!مرثیه برای زبیر حاتمی گرامی ما

فردیانا - ظریفه
-----------
ای خاک چرا در شب یلدا تاریکت
مرداب تلخ خاطره در دل ما نشست
............

???چراغني به عربستان ،چين وپاکستان سفرکرد

( استاد صباح )
كشيد ند از وطن مام  وطن را
به خاك وخون زدند نام وطن را
زدست هركه امد هرچه كردند
زد ند با سنگ غم جام وطن را.

?طالبان وسيله کيهاهدايت ورهبري ميشوند

( استاد صباح )
به پاکستان بگوواکن دهانت
توخون ماچشيدي زهرجانت
نميداني که اين خون کيهااست
زدهنت مي کشد آخرزبانت .

:پیامد های مثبت ومنفي حمله ترورستی پیشاور

احمد سعیدی
حمله ترورستي روؤ سه شنبه 25 قوس با آنکه حمله اول نبوده وآخر هم نخواهد بود جنایت وحشتناک و هولناكي بود كه بسیاری از خانواده ها ومادران وپدران را بر فرش سوگ وماتم دایمی نشاند واین حمله با همه زشتی پیامد های مثبت در سطح ملتها ومنطقه هم دارد

Saturday, December 20, 2014

جــنرالان پاکســتانی و هــیولای طــالــب

 جــنرالان پاکســتانی بالاخــره درک کــردند که هــیولای طــالــب دو طــرفــه دندان هــای زهــری دارد و چــون ســگ دیوانه خطــرناک اســت

:پس منظرنقش زنان افغانستان در مبارزات آزادیخواهی شان

تجربه ها در شمارِ زیادی از کشورهای جهان نماینگراین امراست که جنبش زنان ازکرکترهای متفاوت سیاسی و فکری متشکل است. یا به عبارت دیگر زنان صرف نظر ازموقعیت اجتماعی و اقتصادی وسیاسی وهمفکری خود در یک ایتلاف، جنبش های گسترده اجتماعی را به میان آورده اند

Friday, December 19, 2014

:انتقاد و راهِ حل

 سید همایون شاه (عالمی)
ایراد گرفتن یکی از خواص عمدۀ انسانی است، انسان غیر ارادی زمانیکه سهو و اشتباه پدیدۀ را ملتفت میگردد، بفکر خویش آنرا انتقاد مینماید و بعضاً با زبان ارایه مینماید. براستی خود انتقاد و ایراد گرفتن اگر مثبت باشد و قصد منتقد اصلاح و درست نمودن یک پدیده باشد کار درست و بجا است. 

Thursday, December 18, 2014

سیگار: روشن نیست که بهبود زنان افغانستان نتیجۀ کمک امریکا باشد

هیچ علامت روشنی وجود ندارد که بهبود در زندگی زنان افغان که حکومت ایالات متحده از آن یاد می کند، نتیجۀ صد ها میلیون دالر کمک امریکا به افغانستان باشد.

Wednesday, December 17, 2014

پر پروازم

فردیانا - ظریفه
نور بامهر بسته در دل تنگ
قفس دل را آزادی خواهم
سرود مهربا سیلی زمان
دل را قید با بغض نمی خواهم

Monday, December 15, 2014

دین اسلام را به حراج گذاشتند

                                                                     مولانا کبیرفرخاری
حج یکی از فرایض پنجگانه ی اسلام است . توانایی مالی و جسمی از شرایط ویژه ی اوست این امر بزرگ و هدایت الهی را نباید به حراج گذاشت و بخاطر منافع چند سرمایه دار و تجار دین  از آن سوء استفاده کرد .

Sunday, December 14, 2014

شایسته سالاری در حکومت وحدت ملی

احمد سعیدی
مردم افغانستان انتظار اند تا حکومت وحدت ملی کابینه خود را که تاپه تخصص و مسلکی بودن روی شانه شان نصب گردیده باشد اعلان کنند از رئیس جمهور داکتر اشرف غنی گرفته تا رئیس صاحب اجرائیه داکتر عبدالله عبدالله بشمول ده ها سخن سرای شان همه طوطی وارانه میگویند

اگرفهمی درعرصه سیاست خارجی میبود چی می شد

احمد سعیدی
افغانستان با یک سیاست خارجی عاقلانه که در بر گیرنده ای ابعاد مختلف باشد ضرورت دارد. این سیاست باید هم موثریت منطقوی داشته باشد و هم فرا منطقوی، مسئله تخاصم نا عاقبت اندیشانه و سازش منفعلانه.در سیاست میتواند تفسير معنی دار را  بر اساس نوعي حضور هوشيارانه در عرصه سياست خارجي با خود داشته باشد.

گلوي خونين افغانستان وچنگال خون آلوده پاکستان

قسمت چهارم ( استاد صباح )
«سه اهداف مهم واستراتژيکي پاکستان: شيوه نظامگري، تربيه افراطگرايي ونابودي کشورهاي همسايه»

!علیه "پیرسالاری" و جوانمرگی؛ آگاهانه و متحدانه به پا خیزید

               جوانان افغانستان!  
محمد عالم افتخار  (قسمت پنجم)
ادامه فصل اول:...(1) دو راههِ "مافوق حیوان" یا "مادون حیوان" شدن؟

احزاب وجريانهاي سياسي وافراطيي پاکستان

قسمت سوم ( استاد صباح )
« سه اهداف مهم واستراتژيکي پاکستان : شيوه نظامگري، تربيه افراطگرايي ونابودي کشورهاي همسايه »زقطرتاعربستان نماند
يهودوکشورايران نماند
همه باميهن ماکرد بازي
      الهي تخم پاکستان نماند
 

سخنگوی

عبدالوکیل کوچی  
بشنو که چه می گوید آقای سخنگوی
 
از بهر خبر دل شده  شیدای سخنگوی
پر رونق ورنگین شده با زار رسانش
جریان خبر  سازی و دنیای سخنگوی

حقوق بشر

عبدالفتاح سکندری
بعد جنگ ها و تحقیــــر بشــــــر           مر جهان را پیش آمد این بصــــر
درشناخت حق هرکشور بــــذات           عد ل و آزادی بیابد بس ثبـــــــات
زندگی عاری زفقروماجــــــــرا            آرزو کردند همه    با یک صـــدا
با نفاذ   حکم قانون درمیــــــــان            حق انسان ثبت گردید برعیـــــان