ariana

ariana

Wednesday, July 20, 2016

عروس نه ساله

شـفـيـقـه صدر
باصداى بلند پدرم كه ميگفت،او زن امروزاز روز هاى ديگر فرق داردزودشوربخوهمراى مرغهايت اوسانه نگو،دان شانرا كه انداختى سرشته كارها رابگير.

خشونت علیه زنان

 
فردیانا طبیب زاده 
خشونت علیه زنان درکشور های عقب مانده مذهبی،فقیرو محروم ازاداب درست اجتماعی انواع زیاد داردمانند:

Sunday, July 17, 2016

قاتل:‌ زن 16‌ساله‌ام همه‌اش سر در موبایل داشت

 تازه دامادي كه همسرش رادرخواب باضربات آجربه قتل رسانده بود،ساعتي پس ازحادثه خودش را به پليس معرفي كرد

با میل شدید همسرم به چک کردن موبایل، چه کنم؟

زهرا خسروجردی
همسرتان چنان مشتاقانه وپیگیرانه،موبایل خودرا چک می کندکه باوجودمشاجره وبحث هایی که داشته اید،

Friday, July 15, 2016

خطرناکترین شهر جهان برای زنان کجاست؟

درگزارشی تکان دهنده آمده است که حدود 2000 زن درایالتی درمکزیک،در معرض ربایش وتجاوزوسپس قتل به شکلی سازمان یافته قرارگرفتند

Thursday, July 14, 2016

ترزا می، دومین نخست‌وزیر زن بریتانیا

ترزامی،رهبرجدیدحزب محافظه‌کاراست وامروزچهارشنبه  شنبه،سیزده جولای به عنوان دومین نخست‌وزیر زن بریتانیافعالیت خودراآغازکرد.

Tuesday, July 12, 2016

اعتراض شماری از جوانان کابل به اسیدپاشی به صورت زنان

شماری ازجوانان کابل باتجمع دربیمارستان استقلال، محل که دودخترویک زن به دلیل اسیدپاشی به صورت شان بستری هستند،به اسیدپاشی اعتراض کردند.

Monday, July 11, 2016

تاج انسانیت ما کجاست؟

نوشته الهه افتخار
 من اینجامطلب دردانگیزی رابه عرض میرسانم که امید موردتدبیروتوجه شماقرارگیرداین موضوع ازهمان طفولیت روان من رادرگیرخودکرده است

Monday, July 4, 2016

عیدی که بعید است

نورالدین همسنگر
 برای آنهاییکه درسوگ جانسوز عزیزان  ازدست رفته خویش،سفرهُ اشک وآه وماتم گسترده اند،برای آنهایی که درآتش داغ فقروتنگدستی

Friday, July 1, 2016

?سرنوشت محافظان قذافی چه شد

محافظان زن رهبرسابق لیبی به سرنوشت‌های متفاوتی دچار شدند.به گزارش مشرق،"معمرقذافی"رئیس جمهور سابق لیبی که براین کشور42 سال

Tuesday, June 28, 2016

...رویم نشد درد شما هراتی ها را تا شمال بکشم

حميرا قادري
فرزندم راباچنگ ودندان بزرگ نکرده ام که درمیدان های مین ومرزهای نامشخص قربانی شود که به خدا هر فرزندم یک پایه این مملکت است.

Monday, June 27, 2016

ناله زنان

حق حضانت برای تو ...
درد زایمان برای من ...

Friday, June 24, 2016

آمار حضور زنان در بخش های معارف، قضأ، نظامی و صحت اعلام شد

کاخ ریاست جمهوری،اعلام کرده که 33 در صدازآموزگاران سراسرکشور رازنان تشکیل می‌دهدورقم زنان قاضی به 240 تن میرسد.

Wednesday, June 22, 2016

دختری با چشمان نابینا و حس پویا

 سهیلا وداع خموش
اوراپسرهفت یاهشت ساله‌ای راهنمایی می‌کرد.آهسته آهسته به من نزدیک شدودرست درکنارم روی یکی ازچوکی‌های چوبی درپارک عدالت دانشگاه کابل به آرامی ‌نشست.

Sunday, June 19, 2016

...وقتی دختری به دنیا می‌آید

 سید روح‌الله رضوانمن این موضوع راکه«وقتی دختری به دنیا می‌آید چه اتفاقاتی ممکن است دربرخی خانواده‌هابیافتد»زمانی درک کردم که بایک مراجع آشناشدم

Thursday, June 16, 2016

حقوق زن در افغانستان و نقش گروه های سیاسی مذهبی بر آن

 
دوکتور بهشته آریان
افغانستان به مثابه کشور که بیشتر از سی دهه جنبش های کمونیستی و حرکت های اسلامی را تجربه مینماید٬

Saturday, June 11, 2016

شهری که تن‌فروشی زنان را آزاد کرد

 جیمز لانگمن و سارا هچرد
یکی ازحومه‌های شهرلیدزاولین جایی است دربریتانیا که زنان اجازه دارنددرساعاتی مشخص درازای رابطه جنسی پول بگیرند.

برای آنانی که یک ساعت زودتر از ما روزنامه می نویسند

 دکتور حمیرا قادری
ده جلدبودکلیدر دولت آبادی.در روشنایی روز باید پشت خامک یخنی گم می شدم که تارو پودش با تارو پودروحم سازگاری نداشت.

Tuesday, June 7, 2016

جشنی به شکوه یک لبخند

 به‌هم رسیدن،زیباترین رویای زندگی‌مان بود.برای این رویاباتمام وجوددربرابرهمه دیوارهای سرنوشت جنگیدیم و خودمان رابه جایی رسانیدیم

Saturday, June 4, 2016

چرا فمینیست ها باید سوسیالیست باشند؟

این شکاف های مداوم جنسیتی بین طبقاتی،درحوزه های سیاسی،اقتصادی واجتماعی به این نظر فمینیستی دامن میزند

Monday, May 30, 2016

انگشتان جادویی دختر طبله‌ نواز

 سهیلا وداع خموش
انگشتان باریک دختر بیست‌ساله چنان بامهارت درخطوط درشت دایره‌ای طبله حرکت می‌کردندکه گویی رقص تندی برپاکرده‌اند.

Friday, May 27, 2016

... باز اگر باران می‌بارید

 وسیمه بادغیسی نویسنده واستاددانشگاه
باران نم نم ازآسمان هرات می‌بارد.آفتاب درپهنای مرقد گوهر‌شادبیگم شهرراگرم نگه می‌داردوهرآن نزدیک است.

چرا سوسیالیست ها باید فمینیست باشند؟

 نیکول اشآف -مترجم:پروین اشرفی
ستم برزنان،هم درجامعه ایالات متحده وهم درسطح جهان، چند بعدی است – شکاف جنسیتی در حوزه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی تأکیدی است.

زن و آزادگی در اشعار مسرور نجیمی

زهرا اسرافیل
تاریخ وادبیات آن‌چنان گره‌خورده باهم هستندکه نمی‌توان در بررسی متون ادبی از حوادث زمان آن گذشت وتحولات تاریخ آن را ندیده گرفت.  

Thursday, May 26, 2016

زن

 
آزاد شو از بند خویش، زنجیر را بــاور نکن
اکنون زمان زندگیست، تاخیر را بــاور نکن