ariana

ariana

Friday, March 16, 2018

هفت میوه

شیرین نظیری
نوعی خوراکی است که در هنگام نوروزدرافغانستان تهیه می‌شود و به صورت عمومی این میوه ها متشکل از هفت سین است. مقدس بودن هفت از سومری ها به دیگر مردم جهان باستان از جمله آریایی ها رسيده

و تاریخچه هفت میوه نیز همانند هفت سین به سالها پیش بازمی گردد، گفته می شود که به خاطر مقدس بودن عدد هفت، هفت میوه در روز آغاز سال شگون خوب دارد.
مردم افغانستان و برخی نواحی تاجیکستان  به این باور هستند که نه هفت‌سين بوده و نه هفت‌شين، بلکه هفت‌چين بوده است. مراد از هفت‌چين نيز، هفت ميوه‌ای بوده است که از هفت درخت متفاوت چيده شده و به عنوان برکت خانه در آغاز سال نو در سفره گرد آوری شده بود.
مواد اصلی هفت میوه شامل کشمش،چارمغز ،بادام، پسته،زرد آلوی خشک، سنجد، با مقدار کمی شکر می باشد. همه این مواد پس  از پاکسازی در داخل یک ظرف با مقدار آب لازم ( جوش داده شده سرد) انداخته می شود و برای مدت معینی  (معمولا ۲ تا ۳ روز) آن را در مکانی ملایم رها نموده و پس از کامل نمودن آنرا بروی سفره نوروزی گذاشته و میل می کنند. غذا های مخصوص نوروز هفت سین، سبزی چلو با گوشت مرغ سفید ،سمنک ،کلچه وشربت است.
در رور نوروز همه اعضای خانواده در منزل بزرگ خانواده جمع می شوند و غذای نوروزی را در دور هم صرف می
کنند.
Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com