ariana

ariana

Saturday, February 27, 2016

امریکا: زنان حامله به برازیل سفر نکنند


  ایالات متحده به زنان حامله مشوره داده است برای تماشای بازی‌های المپیک که در تابستان امسال که در

 
 
 ریو دی ژینیروی برازیل دایر می‌شود به آن کشور سفر نکنند زیرا وایروس زیکا که در برازیل شیوع گسترده یافته است، بیشتر زنان حامله را متضرر می‌سازد و منتج به آن می‌شود که نوزادان به شکل غیر نورمال و با سوء شکل به دنیا بیایند.
حدود
۴۰۰۰ قضیه مظنون زیکا در برازیل مشخص شده است.
مصاب شدن زنان حامله به این بیماری منتج به آن می‌شود که طفل نوزاد با سر خیلی کوچک تولد گردیده و از نموی غیر نورمال متأثر شود.


 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com