ariana

ariana

Thursday, February 12, 2015

ازدواج دختر ۱۱ساله با مرد ۲۵ساله در بدل ۲۷۰هزار افغانی در بلخ

یک مرد در ولایت بلخ دختر یازده ساله‌ی خود را در بدل ۲۷۰هزار افغانی به نکاح یک مرد ۲۵ساله درآورد.
دادستان منع خشونت علیه زنان در ولایت بلخ می
گوید که پدر این دختر می خواهد با پول فروش دخترش برای خود زنی دیگربگیرد.
 
 
سارنوالی منع خشونت علیه زنان شش تن را در پیوند به این ازدواج بازداشت کرده است.
نبیلا یازده ساله است؛ او از ازدواج چیزی نمی‌داند اما پدرش که ساکن ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ است؛
۲۴ روز پیش برای رسیدن به یک زن دیگر او را در بدل ۲۷۰هزار افغانی به نکاح یک مرد ۲۵ساله درآورد.
فوزیه حمیدی سارنوال منع خشونت علیه زنان اظهارداشت: "این دختر یازده ساله است و پسری که این دختر با آن نکاح شده
۲۵ساله است، پدر این دختر به ۲۷۰هزار افغانی این دختر را فروخته و ۱۸۰هزار افغانی را از آنان گرفته و گفته که پول باقی مانده را بعدا برایشان می دهد و این دختر را نکاح کردند".
عزیزالله مولوی
ای که نکاح نبیلا را بسته است می گوید که خبر نداشت که این دختر خردسال است و از همین رو خطبۀ نکاح را خوانده است.
مولوی عزیزالله گفت: "ما نفهمیدیم که این دختر کودک بوده و ما او را ندیده بودیم؛ نظر به شهادت دو مسلمان این کار را انجام دادیم، ما چگونه در میان زنان می‌رفتیم و او را می‌دیدیم".
سارنوالی منع خشونت بر زنان پدر این دختر را با پنج تن دیگر به شمول ملایی که نکاح این دختر خرد سال را خوانده است؛ بازداشت کرده است.
اما شورای علمای بلخ این اقدام سارنوالی منع خشونت علیه زنان را نکوهش می‌کند و می‌گوید که اگر مصلحت کودک در نظرگرفته شده باشد این ازدواج از نظر شرعی مشکلی ندارد.
مولوی محمدشاه عادل رئیس شورای علمای بلخ خاطرنشان کرد: "این مرد مخالف شریعت کار نکرده و زندانی کردنش جواز ندارد؛ اگر این مرد را رها نکند شورای علمای بلخ این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت."
این در حالی است که دادستان منع خشونت بر زنان در ولایت بلخ می‌گوید که از آغازامسال تاکنون
۱۵پروندهی ازدواج زیر سن که بیشترین آنها بین سنین پنج تا ۱۰ سال بوده را ثبت کرده اند. ایریکا.
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com