ariana

ariana

Tuesday, November 25, 2014

حمــاســه ریزه گــل

مــادر داغــدیده با عــروسش به انتــقام خــون فــرزند شــهید ش بیســت و پنــج راس مخــالف ســیاســی ملا اشــرف غنــی طــالبــزی را به جهــنم فــرســتاد
اکنون ملا اشرف غنی به لوی سارنوال حکم دستگیری این زن قهرمان را به جرم قتل طلاب کرام صادر نموده و دستور داده که وی را با مجرمین کابل بانک یکجا به سزای اعمالش برساند
 
 
اما مولوی کشاف به نمایندگی شوری علمای افغانستان او را واجب القتل و مباح الدم اعلان کرده و گفته که این زن با عروسش باید فوری دستگیر شده به حکم شریعت در محضر عام سنگسار گردند تا درس عبرتی برای سایر زنان مسلمان کشور گردد که دیگر هرگز زنان و دختران مسلمان به تقلید از زنان کمونیست و ملحد کوبانی از وظیفه مقدس زن بودن و خدمت شوهربغاوت و سرپیچی نکرده و هوای تفنگ بدست گرفتن و شمشیر زدن برای ابد از سر هایشان بیرون گردد. 
ایشان در ادامه سخنان گهربار شان فرمودند که خداوند متعال مرد را مرد و زن را زن خلق کرده و به هر کدام وظایف و مسولیت های جداگانه داده که بنا بر مشیت الهی وظیفه مرد جهاد است و شمیشر زدن در راه اسلام  و فریضه زن اطاعت و خدمتگذاری مرد است که حق به حقدار رسیده و هر نوع تحریف و تصرف درین کار در حقیقت بغاوت در مقابل حکم خداوندی بوده و باغی از دیدگاه اسلام مهدورالدم خوانده شده و سزاوار سنگسار می باشد.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.