ariana

ariana

Tuesday, November 25, 2014

نزدیک به ۹۰ درصد زنان افغانستان با یک نوع خشونت خانواده گی

موسسه اکشن اید، با انتشار گزارش جدید از وضعیت زنان در افغانستان اعلام کرده است که بیشتر زنان افغانستان در محیط خانواده مورد خشونت های فزاینده قرار می گیرند.
سازمان ملل از دولت افغانستان خواسته بود، قوانینی که در ماهیت شان مواردی از نقض حقوق زنان وجود دار را ازبین ببرد.

در گزارش این موسسه که امروز منتشر شده، آمده است
۸۷ درصد زنان دست کم با یک نوع خشونت خانواده گی روبرو شده اند.
یافته های جدید این موسسه نشان می دهد که
۶۲ درصد زنان از خشونت های فزاینده خانواده گی رنج می برند.
باتوجه به فعالیت دولت افغانستان در سیزده سال گذشته برای بهبود زنده گی زنان، اما هنوزهم این قشر با خشونت بدسیله اعضای نزدیک خانواده، ازدواج های اجباری، بد دادن، خود سوزی، کشتار هدفمند، آزار و اذیت جنسی و لفظی در محل کار و زندگی شان مواجه هستند.
پیشتر (
۱۲ نوامبر ۲۰۱۴) دفتر حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت زنان و خشونت علیه آنها ابراز نگرانی کرده بود و از جوانب مختلف در افغانستان خواسته که از نقض حقوق بشر و حقوق زنان دست بکشند.
این دفتر گفته بود که مردسالاری از عوامل اصلی خشونت علیه زنان در افغانستان است علاوه بر آن تحت کنترول داشتن بیش از حد زنان و تحلیل نادرست از مذهب نیز سبب شده که زنان افغان همیشه در دایره خشونت گیر بمانند.
سازمان ملل همچنان از دولت افغانستان خواسته بود، قوانینی که در ماهیت شان مواردی از نقض حقوق زنان وجود دار را ازبین ببرد.
عدم اعتماد به قضا
موسسه اکشن اید، در گزارش تازه خود که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان منتشر کرده گفته است، هفتاد درصد زنان افغان به نظام قضایی کشورشان اعتماد ندارند.
خانم غنی می گوید که فصل تازه ای برای حمایت از زنان افغان باز شده است و او گفت که دولت جدید با جدیدیت از برنامه های که منجر به روشنگری و دسترسی به حقوق زنان شود، حمایت می کند
در گزارش این موسسه آمده است که از هر ده زن افغان تنها سه نفر شان به سیستم قضایی اعتماد دارند که این رقم، کمترین میزان اعتماد به یک اداره دولتی را نشان می دهد.
دستگاه عدلی و قضایی افغانستان از بدنام ترین ادارات دولتی است، که براساس یافته های چندین تحقیق، میزان رشوه که ماموران آن در یک سال دریافت می کنند، به میلیون ها دالر می رسد.
با این حال، در گزارش موسسه اکشن اید آمده است که
۵۰ درصد زنان افغان به پولیس کشورشان باور دارند که این میزان در مقایسه با گزارش مشابه در سال ۲۰۰۸، سیزده درصد کاهش را نشان می دهد.
یافته های این موسسه نشان می دهد که تنها
۴۵ درصد زنان افغان، آزادی حق انتخاب دارند، ده درصد زنان باور دارند که اقتصاد کشورشان در حال بهبود است و رقم زنان که گفته اند امنیت بهبود نیافته به دو سوم می رسند.
اعتماد کم به خویشاوندان
در گزارش تازه اکشن اید، امده است که تنها
۳۶ درصد از زنان می توانند از خویشاوندان و دوستان نزدیک شان کمک بخواهند.
قبلا نیز گزارش های منتشر شد که بیشتر خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان در افغانستان از طرف اعضای نزدیک خانواده مانند، برادر، کاکا و مامای آنها صورت می گیرد.
در همین حال، وزرات امور زنان کشور اعلام کرده است که در جریان هشت ماه سال جاری، بیش از
۲ هزار و ۲۰۰ مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.
پیشتر، رولاغنی، بانوی اول افغانستان، گفته بود که زنان افغان باید به ابزارهای واقعی قدرت در عرصه‌های مختلف دسترسی داشته باشند تا بتوانند جایگاه واقعی خود را در جامعه باز یابند.
خانم غنی می گوید که فصل تازه ای برای حمایت از زنان افغان باز شده است و او می گوید که دولت جدید با جدیدیت از اجرایی برنامه های که منجر به روشنگری و دسترسی به حقوق زنان شود، حمایت می کند.
بخدی
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.