ariana

ariana

Monday, May 5, 2014

:دختران ملک عبدالله دست به دامان جامعه جهانی

 شبکه روسیاالیوم اعلام کرد: سحر و جواهر دختران عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از شرایط نظر بند خود در یکی از قصرهای جده- پس از اینکه از حقوق زنان عربستانی حمایت کردند- خبر دادند.
این دو در گفتگو با شبکه خبری روسیاالیوم گفتند که غذا و آب آشامیدنی آنها قطع شده است و آنها غذاهای کنسروی تاریخ مصرف گذشته استفاده می کنند و از سازمان های حقوق بشری خواستند که برای نجات زندگی آنها هرچه زودتر اقدام کنند.از سوی دیگر شاهزاده "عنود الفایز" همسر سابق ملک عبدالله مادر این دو دختر به روسیاالیوم گفت: درخواست اجازه دادن به زنان برای رانندگی در عربستان مضحک است .زنان در عربستان از حقوق اساسی خود محروم هستند. وضعیت دختران من نمونه ای از وضعیت زنان در عربستان سعودی است.شایان ذکر است که شاهزاده عنود، همسر مطلقه ملک عبدالله،" مادر هلا، سحر، مهی و جواهر" چهار دختر پادشاه عربستان است.
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.