ariana

ariana

Monday, May 5, 2014

دختر صدام: "نوري مالکي" را اعدام خواهم کرد

بعد از سقوط رژيم منحله بعث عراق، خانواده صدام به اردن کوچ کرده و از آن زمان تاکنون در يکي از مناطق اعيان نشين "امان" پايتخت اردن سکونت دارند.
عراق در چند روز اخير شاهد برگزاري انتخابات پارلماني بود که به گفته ناظران انتخاباتي نسبتا با شکوه بوده است. 
همزمان با اين انتخابات، روزنامه "مليت" ترکيه با انتشار گزارشي، به نقل از "رغد" دختر "صدام" ديکتاتور سابق عراق نوشت: انتقام خون پدرم را مي گيرم! 
"مليت" همچنين به نقل از دختر ديکتاتور سابق عراق نوشت: در صورتي به عراق باز مي گردم که "نوري مالکي" در انتخابات شکست بخورد! زيرا او (نوري مالکي) کسي بوده که حکم اعدام پدرم را امضا کرد.
دختر ديکتاتور سابق عراق افزود: اما به محض بازگشتم به عراق، براي گرفتن انتقام خون پدرم، از هيچ کاري دريغ نخواهم کرد. با همان طنابي که پدرم را اعلام کرد، مالکي را اعدام خواهم کرد.
گفتني است،‌ بعد از سقوط رژيم منحله بعث عراق، خانواده صدام به اردن کوچ کرده و از آن زمان تاکنون در يکي از مناطق اعيان نشين "امان" پايتخت اردن سکونت دارند.Arica
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.