ariana

ariana

Friday, May 16, 2014

:خودکشی یک دختر جوان در ولایت دایکندی

سردار امیری – کابل
مقام های محلی ولایت دایکندی در مرکز کشور می گویند که یک دختر جوان در این ولایت خودکشی کرده است.

 
دختر خانمی به نام روشن در ولایت دایکندی عاشق پسر کاکای خود که نثار احمد نام دارد بود و هر دو قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند
حمیدالله رادمنش، معاون والی دایکندی با تایید این رویداد به خبرگزاری بخدی گفت٬ این دختر پس از اینکه خانواده او با ازدواج با پسری که دوستش داشت مخالفت کردند٬ دست به خودکشی زده است.
این دختر جوان روز گذشته با خوردن مرگ موش در بیمارستان جان خود را از دست داد.
اصل ماجرا
دختر خانمی به نام روشن در ولایت دایکندی عاشق پسر کاکای خود که نثار احمد نام دارد بوده و هر دو قصد ازدواج را داشتند.
نثار احمد برای خواستگاری از روشن خانواده خود را به خانه دختر می فرستد اما خانواده دختر با این ازدواج مخالفت کردند.
پس از آن٬ روشن با خوردن مرگ موش خودکشی می کند و پسر نیز با شنیدن این خبر دست به خودکشی می زند.
به گفته آقای رادمنش، دختر و پسر پس از خوردن مرگ موش به شفاخانه انتقال پیدا کردند که دختر جان خود را از دست می دهد اما داکتران جان نثار احمد را از مرگ نجات دادند.
معاون والی دایکندی می گوید این دو جوان به دلیل نرسیدن به یکدیگر اقدام به خودکشی کردند.
آقای رادمنش تاکید کرد که خانواده های پسر و دختر تا هنوز شکایت نکرده اند ولی برادر دختر تحت بازداشت پولیس است.
خبرگزاری بخدی
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.