ariana

ariana

Sunday, April 13, 2014

! برهنه کردن زن جوان به جرم مستي توسط پليس آمريکا

دانا هولمز" 32 "ساله بعد از اینکه توسط پولیس به جرم راننده گی در مستی در شهر کول سیتی حومه شیکاگو ایالت ایلینویز بازداشت می شود وبه بازداشتگاه برده می شود  در آنجا برای بازرسی، بدنِ او را لخت می کنند و پس از بازرسی غیر قانونی و خشن؛  او بدون هیچ گونه لباسی به سلول برده می شود
 
 
 
 
 
 
 
و برهنه تا فردا در آنجا رها می شود
او بعد از این اتفاق از پولیس شکایت می کند و خواستار بررسی دقیق پرونده می شود. محتوای شکایت او زیر پا گذاشته شدن حقوق شهروندی اش توسط پولیس و بازرسی بدنی بدون حکم قبلی یک دلیل موجه است.
در جلسه دادگاه او، پولیس های حاضر در آن شب گفتند که او در آن روز هیچ گونه همکاری با پولیس نمیکرد و همین باعث مضنون شدن ما به او شد. ولی این دلایل برای قاضی کافی نبود و پولیس ها را محکوم شناخت.
دانا در این پرونده موفق شد علاوه بر زندان انداختن افسرها جریمه ۱۲۵ هزار دالری را از آن خود کند. بعد از این پرونده مقرر شد که تمام بازرسی های بدنی باید با مجوز و بعد از بازرسی کاملا از آن فیلم برداشته شود تا درصورت شکایت بتوان به پرونده رسیده گی کرد.