ariana

ariana

Saturday, March 29, 2014

: انتشار ویدیو اسما اسد، بانوی اول سوریه برای روز مادر

مانیتورینگ
اسما اسد، همسر بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه درسرشار از احساسات برای روز مادر ظاهر شده که در آن به مادرانی که پسرانشان در حین جنگ داخلی سه ساله این کشور ناپدید شده‌اند، دلداری می‌دهد.
شش مادر سوری در باره پسرانشان و شرایط و نحوه مفقود شدنشان توضیح می دهند که سرباز، دانشجو و دانش‌آموز و کارمند بودند.
اسما اسد که در بریتانیا متولد شده در ده دقیقه از این ویدیو دیده می‌شود. او از حدود بیست مادر در محلی که گمان می‌رود کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق باشد، استقبال می‌کند. او در برابر میکروفون قرار می‌گیرد و با مادرانی سخن می گوید که دور او جمع شده‌اند، و هر از چند گاهی گریه می کنند.
اسما اسد در سخنان خود می‌گوید که درد و رنج این مادران را در بی خبری از فرزندانشان درک می‌کند.
او در ادامه سخنان خود می‌گوید: "سوریه نیز مثل شماست، خسته اما پابرجا و استوار، مثل شما." خانم اسد می‌افزاید: "سوریه با آفتاب روشن آینده طلوع می‌کند."
اسما اسد می‌گوید که همه برای بازگشت افرادی که ناپدید شده اند، هر قدر که لازم باشد، تلاش خواهند کرد.
اسما اسد، سی و هشت سال دارد و در یک خانواده سوری مقیم لندن متولد شده
روز مادر در سوریه ۲۰ مارس جشن گرفته می‌شود اما در بیشتر کشورها سی مارس جشن گرفته می‌شود.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ تحریم‌هایی را علیه اسما اسد، همسر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، تصویب کرد.
طبق این تحریم‌ها، سفر خانم اسد به کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع است هر چند خانم اسد دارای تابعیت بریتانیایی است و اداره مهاجرت بریتانیا پیشتر گفته بود که نمی تواند مانع ورود او به کشور شود.   نشانی ویدیو" کلیک ویدیوی "
.
BBC