ariana

ariana

Friday, October 4, 2013

افتتاح نخستین انترنت کافی برای بانوان درولایت قندهار

نخستین اینترنت کلپ/کافی نت رایگان برای بانوان به نام ملالی میوندی در ولایت کندهار / قندهار افتتاح شد. محترمه بانو مریم درانی مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی خدیجه کبرا عضو شورای ولایتی کندهار و صاحب امتیاز رادیو میرمن 
 
 

تصمیم بران گرفتند که یک اینترنت کلپ مختص بانوان در جهت رفع مشکلات انها در ولایت کندهار ایجاد نماید که با درنظر گرفتن تمام موازین اسلامی با خیال اسوده خواهران ما بتوانند ازان در بلند بردن سطح آگاهی و دریافت معلومات های روز استفاده نماید . و این در حالی است که یکی از مشکلات عمده که خانمها ودختران محصل ومتعلم با ان روبه رو بودند دسترسی نداشتن به اینترنت وتکنالوژی معاصر میباشد که نسبت مشکلات عدیده نمیتوانستند به اینترنت کلپ های عمومی رفته وحل مشکل نمایند . به امید اینکه این اقدام تاثیر مثبت وخوبی در یافته های علمی خواهران قندهاری ما داشته باشد .تا بتوانند با این امکانات قدم به قدم با یافته های علمی جهان همگام واز ان استفاده نمایند . شما در جریان رویداد های روز در این چند دهه قرار دارید بیشتر بانوان با خشونت های مختلفی چون لت وکوب ، ازدواجهای اجباری ،ازدواجهای قبل از وقت ، استفاده های جنسی و یا حتی فروش زنان ودختران افغان از جانب زورمندان و... روبه روگردیده اند وتا امروز گرفتار میباشد.