ariana

ariana

Friday, October 18, 2013

آخرين اخباردرباره بیماری سرطان ازبیمارستان جانزهاپکینز


ارسالی :میم آریانا
هر شخص داراي سلول هاي سرطاني در بدن خود است اين سلول هاي سرطاني در آزمايشهاي استاندارد خود را نشان نمي دهند تا آنکه به مقدار چند ميليارد سلول افزايش يابند. زماني که پزشکان به اشخاص مبتلا به سرطان اعلام مي کنند که ديگر در بدن آنها سلول سرطاني وجود ندارد.

 
 
 
 
 اين حالت فقط بدان معناست که آزمايش ها ديگر قادر به رديابي و پيدا کردن سلولهاي سرطاني نيست زيرا آن سلول ها "به مقدار قابل رد يابي شدن" در بدن وجود ندارند. 
سلولهاي سرطاني بين شش تا  ده مرتبه در دوره زندگي يک انسان پيدا ميشوند. 
زماني که سيستم ايمني انسان قوي باشد سلولهاي سرطاني از  بين مي روند و از ايجاد "تومور سرطاني" جلوگيري مي شود.
زماني که شخص بيماري سرطان دارد نشانه آنست که وي
داراي کاستي هاي تغذيه اي شده است . اين کاستي ممکن است منشاء ژنتيک ، محيطي ، غذا ها و عواملي درشيوه زندگي باشد.

براي غلبه بر کاستي هاي متعدد تغذيه اي ، تغيير در رژيم غذايي شامل اضافه کردن بعضي  مخلفات غذا يي ، سيستم ايمني بدن را تقويت مي کند.
 يک راه موثر مبارزه با سرطان "نرساندن غذا به سلولهاي سرطاني" است ..  عدم رساندن مواد غذ ايي مورد نيا سلول براي جلوگيري از افزايش و چند برابر شدن تعداد سلولها است.
 سلولهاي سرطاني از چه موادي تغذيه مي شوند؟؟؟؟؟
 قند تغذيه کننده سرطان است . با قطع مصرف قند يک عامل مهم تامين غذا براي  سلولهاي سرطاني قطع مي شود .
جانشين هاي قند نظير
 
NutraSweet ، Equal ، Spoonful و غيره با A  spartame ساخته مي شود و زيان آوراست. يک جانشين طبيعي بهتر عسل مانوکا يا ملاس ناشي از قند سازي است ليکن مقدار مصرف آن بايد بسياراندک باشد.
نمک سفره داراي افزودني شيميايي است که رنگ آنرا سفيد کند..
جانشين بهتر نمک سفره نمک حاصل ازآب دريا و يا
Brag's aminos است.
 شير باعث مي شود که بدن بخصوص در سيستم گوارش (معده و روده ها) مخاط درست کند . سرطان ا ز مخاط تغذيه مي کند . با قطع مصرف شير و جانشين کردن آن با شير سويا سلولهاي  سرطاني در برابر بي تغذيگي قرار
مي گيرند.
سلولهاي سرطاني در محيط اسيدي مقاوم و پايدار مي شوند .. رژيم مبتني بر گوشت قرمز اسيدي مي شود و بهترين آنست که ماهي خورده شود و بجاي مصرف گوشت گاو و خوک مقدار کمي  گوشت جوجه مرجح است. گوشت قرمزهمچنين محتوي آنتي بيوتيک هاي دامي ، هرمون هاي رشد و انگل است که تماما بخصوص براي اشخاص مبتلا به سرطان آسيب رسان است .
رژيم با 80% سبزيجات تازه و آب ميوه و بنشن ، دانه هاي نباتي ، آجيل ها و مقداري ميوه بدن را در محيط  قليايي قرار مي دهد. ازغذاهاي پخته شده شامل بنشن ، حدود    20% مي تواند به بدن برسد . آنزيم هاي زنده در آب سبزيجات تازه به آساني جذب مي شود و ظرف 15 دقيقه به سطوح سلولي مي رسد تا سلولهاي سالم را رشد کافي دهد و تقويت کند ... براي بدست آوردن آنزيم هاي زنده بمنظور ساختن سلول هاي سالم کوشش کنيد . آب سبزيجات تازه ( بسياري از سبزيجات از جمله جوانه لوبيا ) مصرف کنيد و دو تا سه مرتبه  در روز مقداري سبزيجات خام بخوريد.
آنزيم ها در حرارت 104 درجه فارنهايت (يا 40 درجه سانتيگراد)
ازبين مي روند.
 از خوردن قهوه ، چاي وشکلات که داراي کافئين زياد است پرهيز کنيد. چاي سبز جانشيني بهتر و داراي خواص ضد سرطان است. بهترين نوشيدني آب است.براي جلوگيري از ورود توکسين هاي معروف(مواد سمي ) و فلزات سنگين در آبهاي لوله کشي به بدن ، مصرف آب تصفيه شده يا فيلتر شده مناسب است. ا ز خوردن آبهاي تقطير شده پرهيز کنيد.
هضم پروتئين گوشت قرمز سخت است و نياز به مقدار زيادي آنزيم گوارشي دارد. گوشت هضم نشده که در روده ها باقي بماند فاسد مي شود و مسموميت ايجاد مي کند. 
ديواره هاي سلول سرطاني داراي پوشش پروتئين خشن است.  با  صرفنظر کردن از خوردن گوشت يا کمتر خوردن آن آنزيم بيشتري براي حمله به ديواره هاي پروتئيني سلول سرطان آزاد مي شود و به بدن امکان مي دهد سلول هاي سرطاني را از بين ببرد..
  بعضي مکمل ها : IP6,
 
Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EF A s
 
etc...)) سيستم ايمني را بهبود  مي بخشند تا سلولهاي مبارزه کننده و کشنده خود بدن را براي از بين بردن سلول سرطاني تقويت کنند. مکمل هاي ديگرنظير ويتامين اي  (E) توان برنامه ريزي کشتن سلول يعني روش معمولي خلاصي يافتن از سلول هاي آسيب ديده ، غير ضروري و غير لازم بدن را دارند. سرطان بيماري جسم و روح و روان است. داشتن روحيه مثبت و  پيکار جو به شخص مبارزه کننده با سرطان کمک مي کند که به بقاي خود ادامه دهد. خشم و عدم بخشش و تند خويي بدن را در برابر محيط پر تنش وترشرويي قرار مي دهد. بياموزيد که روحيه اي توام با عشق و بخشندگي داشته باشيد. بياموزيد که همواره حالت آرامش و دلي آرام داشته باشيد و از زندگي لذت ببريد.
 سلول هاي سرطاني درمحيط حاوي اکسيژن توان ماندن ندارند. ورزش روزانه وتنفس عميق باعث مي شود که اکسيژن به لايه هاي سلولي برسد . اکسيژن درماني روش ديگرِي براي از بين بردن سلول هاي سرطاني است.

 
اين مقاله را بايد براي هر کسي که درزندگيتان براي  شما اهميت دارد ارسال کنيد.