ariana

ariana

Saturday, October 19, 2013

: اخراج یک دانش آموزکوزووایی ازخاک فرانسه

اخراج یک دختر دانش آموزکوزوایی ازفرانسه، آنهم درست هنگام خروج از مدرسه واکنشها ی زیادی را در پی داشته است.
فرانسوآ اولاند رییس جمهوری فرانسه، ضمن قانونی دانستن این موضوع و با انتقاد ازنحوه اجرای پلیس، ابرازآمادگی کرده بصورت مشروط، مجددا پذیرای لئوناردا دیبرانی، البته بدون خانواده او، باشد.او گفت: «هیچ اشتباهی صورت نگرفته
و کاملا مطابق با قانون بوده است.

 
 با این وجود در اجرای قانون، بصیرت لازم اعمال نشده است.»
از سوی دیگر لئوناردا دیبرانی، دختر نوجوانی که به دلیل رد تقاضای پناهندگی خانواده اش از خاک فرانسه اخراج شده، روز شنبه در میتروویای کوزوو در تشریح ماجرا و احساس خود به خبرنگاران گفت: «آنها وظایف خود را انجام دادند ولی در حوزه کار آنها نیست که یک نوجوان پانزده ساله را آنهم جلوی چشم همکلاسی هایش از اتوبوس پیاده کنند. همه مرا نگاه می کردند و حالت شرم بمن دست داده بود. با اینحال از صمیم قلب از فرانسه متشکرم و قطعا از هر راهی شده دوباره به این کشور برخواهم گشت.»قرار است وزارت کشور فرانسه با وضع دستورالعملی جدید و ابلاغ آن به استانداریهای این کشور، بازخواست پلیس از دانش آموزان را در فضا و در مسیر مدرسه و مراکز تفریحی ممنوع کند.این درحالیست که دولت سوسیالیست پاریس چندیست، بدون توجه به دغدغه های مدافعان حقوق بشر، سیاست اخراج مهاجران غیرقانونی را در دستور کار خود قرار داده است. هفته گذشته هم یک دانش آموز نوزده ساله ارمنی از این کشور اخراج شد.در اعتراض به این سیاست وزارت کشور، جمعی از دانش آموزان و منتقدان سیاست های دولت، روز جمعه در پاریس دست به تظاهرات زدند و خواستار استعفای امانوئل والس وزیر کشور شدند.
ژان لوک ملانشون، نامزد گروههای چپ در انتخابات دور قبلی ریاست جمهوری فرانسه هم در بین تظاهرکنندگان حضور داشت.