ariana

ariana

Tuesday, August 13, 2013

تصمیمات جدید دولت ایتالیا علیه خشونت نسبت به زنان


دولت ایتالیا با اعلام تصمیمات تازه‌ای قصد دارد با خشونت فزاینده علیه زنان مبارزه کند. از جمله حفاظت از زنان قربانی مزاحمت های دائمی و شدت دادن مجازات مرتکبان خشونت. یکی از مهم‌ترین تصمیمات تازه دادن اجازه اقامت به زنان خارجی خشونت دیده، در صورت شکایت از مردان خشونتگر، است تا مجبور به تحمل خشونت ها نباشند.
 
 
به گزارش سرویس خبری سوئیس، آنجلینوُ آلفانوُ، وزیر خارجه ایتالیا، در این رابطه گفته است که شکایت علیه تعقیب و مزاحمت دیگر قابل پس گیری نیست - تا قربانیان آن ناچار نشوند تحت فشار از شکایت خود صرفنظر کنند 
همچنین قرار است که مقامات قضایی، حتی در صورت نبودن شکایت، فوراً اقدام کنند. در این زمینه تنها اطلاع رسانی یک همسایه یا یکی از بستگان برای پیگیری خشونت علیه زنان کافی است. شوهران و همسران خشونتگرا باید از محل اقامت قربانیان خشونت دور شوند و گواهینامه رانندگی شان هم ضبط می شود.
خشونت های بیرحمانه علیه زنان، به ویژه توسط همسران، اخیراً ایتالیا را تکان داده است. فعالان حقوق زنان از کمبود جا در خانه‌های پناه و نیز عدم پیگیری سریع پلیس و مقامات قضایی شکایت دارند. در ایتالیا از هر چهار قتل یکی در میان خانواده و به علت حسادت اتفاق می افتد

شهرزادنیوز