ariana

ariana

Tuesday, June 11, 2013

دوباره

انجیلا پگاهی 
 
نگاهی تازه نمودم
ترا دوباره سرودم
و قفل سرد سکوتم
زلب دوباره گشودم 
 

 
  

  
  
 نگاهی تازه نمودم
ترا دوباره سرودم
و قفل سرد سکوتم
زلب دوباره گشودم
 
ز لای پرده خوابی
چو موج روشن آبی
چو لفظ گرم کتابی
ترا ترا بسرودم
 
چمن شباب تنم تو
دمیده در سخنم تو
منی تو یا که منم تو
جدا چرا زتو بودم
 
ز تو نشانه بجویم
غبارآیینه شویم
ز تو دوباره بگویم
تویی تو تار و تو پودم
 
چو دیده دیده پرستم
چه شاد دیده که مستم
ز عشق آیینه هستم
اگر نبودی چه بودم
 
رها زتو نشود دل
پیت چو سایه دود دل
ای عشق با تو رود دل
سراربه گام تو سودم
 
نگاهی تازه نمودم
ترا دوباره سرودم
و قفل سرد سکوتم
زلب دوباره گشودم