ariana

ariana

Tuesday, June 11, 2013

! مارشال فهیم: آقای خلیلزاد شما آمریکایی هستید

معاون اول ریاست جمهوری، زلمی خلیلزاد و برادران کرزی را چهره های امریکایی خوانده و تصریح نمود که آنان هیچ جایگاهی نزد مردم افغانستان ندارند.
 
 
 
 
 

 
 
معاون اول ریاست جمهوری، زلمی خلیلزاد و برادران کرزی را چهره های امریکایی خوانده و تصریح نمود که آنان هیچ جایگاهی نزد مردم افغانستان ندارند.

وی تاکید نمود که این افراد، با سلب تابعیت امریکای خود برای اشتراک در انتخابات نیز نمی توانند جایگاهی نزد مردم افغانستان داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مارشال قسیم فهیم این سخنان را در کنفرانس سراسری والی های 34 ولایت کشور بیان کرد.

مارشال فهیم افزود: ” افغانستان در وضعیت انتقال سیاسی و امنیتی قرار دارد و برای اینکه این دو روند مهم با موفقیت انجام شود؛ نیاز به یک اجماع ملی می باشد، اجماع ملی که همه پذیری در آن شرط اول باشد؛ زیرا بدون همه پذیری، دولت داری در کشور ناممکن است؛ چنانکه در سابق تجربه کردیم”.

او هم چنین از طالبان خواست که به پروسه صلح بپیوندند و دولت افغانستان نیز باید برای آنها حق قایل شود تا صلح در کشور نهادینه گردد.

معاون نخست ریاست جمهوری، خواهان حل مساله دیورند از طریق مذاکره شد و گفت: ” خبرهایی وجود دارد که پاکستان در بعضی ولایت های سرحدی میان مردم پول و شناسنامه توزیع می کند، تا از آن طریق خاک افغانستان را تصاحب کند”.

فهیم این عملکرد دولت پاکستان را بشدت نکوهش کرده و به دولت پاکستان هشدار داد که این مساله آینده خوبی ندارد.

از سویی هم عبدالجبار تقوا والی کابل که به نمایندگی از همه والی ها صحبت می کرد گفت: ” والیان نماینده رییس جمهور در ولایت های کشور هستند؛ ولی صلاحیت اجراییی آنچنانی که لازم است ندارند”.

آقای تقوا افزود: بودجه انکشافی خیلی از وزارت خانه ها به مصرف نمی رسد و دلیل این است که پروژه ها بصورت درست انتخاب نمی شوند و با والی ها مشورت به عمل نمی آید.

به باور آقای تقوا؛ بسیاری از قراردادها، تغیرات و تبدیلی ها بدون آگاهی والی ها صورت می گیرد و حتا بعضی ارگان های محلی به اداره ولایت پاسخ گو نیستند که این مساله باعث ضعف حکومت داری و عدم قانون گرایی شده است.

او از دولت افغانستان بویژه ریاست جمهوری خواست که به این مشکلات والی ها رسیده گی کند.

این برای اولین بار است که از آدرس معاونیت رییس جمهوری، به صورت صریح برخی کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده مورد انتقاد قرار می گیرند.

مقام سیغانی ــ کابل