ariana

ariana

Tuesday, April 16, 2013

افزایش کشتار و خشونت در برابر زنان و کودکان نسبت به سال گذشته در کشور

ادیبه تهذیب – کابل
سه شنبه ٢٧ حمل ١٣٩٢
شماری ازاعضای کمیسیون امورزنان وحقوق بشرولسی جرگه اعلام کردند که کشتاروخشونت علیه زنان،کودکان وافرادغیرنظامی در افغانستان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است


 
 
 
 
 
 
فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر و ولسی جرگه گفت که حق انسانی تمام افراد است تا زندگی کند اما طالبان باید برای جلوگیری از کشتار افراد ملکی، زنان و کودکان باید تکتیک های جنگی اش را تغییر دهد.
بانو کوفی از حملات طالبان انتقاد کرد و گفت که آنان (طالبان) در جریان جنگ، فرهنگ جنگی را در نظر نمی گیرند و از مردم ملکی برای دفاع از خودشان استفاده می کنند.
بانو کوفی از حملات طالبان انتقاد کرد و گفت که آنان (طالبان) در جریان جنگ، فرهنگ جنگی را در نظر نمی گیرند و از مردم ملکی برای دفاع از خودشان استفاده می کنند.
رییس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر ولسی جرگه از دولت خواست که در برابر مخالقان مسلح دولت از تکنیک های استفاده کنند که در آن به افراد ملکی و زنان کمتر آسیب برسد.
براساس اطلاعات ارایه شده، در جریان چند سال گذشته، زنان و کودکان در ولایات جنوبی افغانستان بیشتر مورد هدف قرار گرفته اند.
این امر همواره واکنش های تند شماری از فعالان مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و اعضای پارلمان را به دنبال داشته است.
گفته می شود که در نتیجه درگیری های مسلحانه سه ماه گذشته میان نظامیان دولتی و شورشیان بیش از هشتاد فرد ملکی کشته شده اند.
بااین حال فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر ولسی جرگه از نظامیان داخلی و خارجی خواست که به جای حمله به افراد ملکی مراکز مهم طالبان را هدف قرار دهند.
او افزود که با تداوم این امر، افغانستان به سوی بی نظمی و بی ثباتی به پیش خواهد رفت.
رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمانیدگان، تاکید کرد که ناتو و نیروهای امنیتی کشور، مناطق را زیر نظر بگیرند که در آنجا مخالفان مسلح دولت سازمان دهی می شوند.
پیشتر رییس جمهورکرزی نیز از کشتار افراد ملکی توسط نیروهای خارجی انتقاد کرد و گفت که باید جلو گسترش این قضایا باید گرفته شود.
او برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان، کودکان و زنان حملات هوایی و شبانه نیروهای خارجی را نیز متوقف کرد.
خبرگزاری بخدی