ariana

ariana

Thursday, April 25, 2013

?کدام عوامل جلو رای دهی زنان را در پاکستان می گیرد

05.02.1392
انتخابات ماه آینده پاکستان، بایداولین انتخابات برای انتقال دیموکراتیک قدرت در این کشورمی بود.اماتهدیدهای طالبان، موانع اجتماعی وسازماندهی ضعیف،احتمال داردمیلیون هازن راازحق رایدهی،منحرف سازد
 
 
 
 
 
 
 
به نوشتهء خبرگزاری فرانس پرس، از 180 میلیون مجموعی نفوس پاکستان، 37 میلیون زن و 48 میلیون مرد برای رای دهی انتخابات یازدهم می امسال در این کشور، ثبت نام کرده اند.
اما در انتخابات سال 2008 میلادی، در ایالت محافظه کار خیبر پشتونخواه، مناطق قبایلی نزدیک به مرز افغانستان و ایالت بلوچستان، تعداد محدود زنان در انتخابات اشتراک کرده بودند و اکنون مقامات در این ایالت ها، بیم دارند که مبادا بازهم این موضوع تکرار شود. مسوولان انتخاباتی می گویند، مراکز جداگانهء را با کارمندان زن برای رای دهی زنان تنظیم کرده اند تا آنها با خاطر آرام به آنجا بروند و رای شان را در صندوق های رای بی اندازند.
ثبت نام برای رای دهی کار روزمره مسوولان انتخاباتی بوده و آنها برای ثبت نام خانه به خانه رفته، فهرست واجدان شرایط رای دهی را بر اساس کارت هویت شان، ترتیب می کنند. اما موضوع ثبت نام زنان بر اساس کارت هویت نیز، میلیون ها زن را از ثبت نام برای رای دهی محروم می کند. اما چرا؟
فرزانه باری فعال حقوق زنان تخمین می کند که حد اقل 11 میلیون زن واجد شرایط رای دهی قادر نه خواهند بود تا در انتخابات رای دهند. زیرا حکومت موفق نه شده تا به تمام زنان در این مناطق، کارت هویت یا تذکره توزیع کند. از سوی دیگر، رهبران مذهبی تندرو رای دهی زنان را غیر اسلامی می دانند که این موضوع هم یکی از موانع عمده در برابر رای دهی زنان در این انتخابات می باشد.
موضوع دیگر موضوع تهدید طالبان است.
شریف خان که 50 سال عمر دارد و در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی زنده گی می کند، می گوید:
« جامعه ما برای زنان اجازه رای دهی را نمی دهد. ما از طالبان می ترسیم. زیرا آنها ضد رای دهی زنان اند. پس چرا ما این خطر را قبول کنیم. »
در برخی از اجتماعات قبایلی، فعالیت زنان به دلیل عدم آگاهی، محدود به چهار دیوار خانه است. گزارش فرانس پرس می نویسد، در این مناطق سطح سواد پایین بوده و برای زنان از آن هم نیز کمتر است و سطح بیداری اجتماعی خیلی پایین می باشد.
خورشید علم سخنگوی پارلمان می گوید، کمیسیون انتخابات با آگاهی از این مشکلات تلاش کرد که اصلاحاتی را معرفی کند که هیچ کاندید بدون 10 درصد رای زنان نمی تواند در حوزه انتخاباتی برنده اعلان شود. اما این اصلاحات پیشنهاد شده، مورد قبول پارلمان قرار نه گرفت.
خورشید علم اضافه کرد، کمیسیون انتخاباتی تلاش خواهد کرد تا لایحه را علیه آنانی مورد اجرا قرار دهد که زنان را از رای دهی مانع می شوند. اما معلوم نیست که چه گونه. خالده بی بی خانم خانه در شهر درگی که 39 سال عمر دارد، به خبرگزاری فرانس پرس گفت، امیدوار است که کمیسیون سختگیر و جدی تاثیر خود را داشته باشد .رادیوآزادی
.