ariana

ariana

Wednesday, April 11, 2018

دولتمردان زن گریز، زن ستیز و زن طلاق

سید حسیب مصلح                                                                                   بسیاری از مشاوران، سخنگویان و نمایندگان سیاسی سران و وزارتخانه های رژیم ع و غ یک مشت افراد خانواده گریز، زن ستیز و زن طلاق هستند!


 
یک منبع موثق از نزدیکان سرکار رژیم ع و غ به این قلم گفت که شوربختانه بیشتر مشاوران محمد اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله، وزرا و حتی والی های سی و چهار ولایت افغانستان افرادی خانواده گریز، زن ستیر و زن طلاق هستند که از خارج کشور به داخل کشور برگشته اند.
این منبع ابراز کرد که به تعداد بیش از دوصد و سی و هفت تن از مشاورین ارشد رژیم که از خارج به داخل کشور برگشته اند افرادی هستند که با همسران و فرزندان خود رفتار نیک انسانی نداشتند و در کشور خارجی که اقامت داشتند به جرم زدن همسران خود مورد پیگرد قانونی قرار داشتند و از ترس زندانی شدن به افغانستان عودت کردند.
این افراد توانسته اند پس از گرفتن گذرنامه های سیاسی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان خود را برای مدتی از چنگ پولیس بین المللی نجات بدهند. پاره ای از چنین افراد بنابر داشتن افکار و اخلاق زن ستیزانه از نزد زنان و خانواده های خود فرار کرده به افغانستان برگشتند و براساس خویشخوری و قومگرایی حاکم بر جو سیاسی کشور به صفت مشاور استخدام شده اند.
جالب تر از همه اینکه یک عده از مشاوران ارشد رژیم ع و غ کسانی هستند که زنان خود را پس از انحام دادن خشونت خانوادگی در خارج از افغانستان طلاق داده اند و با رها کردن فرزندان خود به کشور آبایی خویش برگشته اند. این افراد به شمول چند سخنگویی سران رژیم پس از آن که صاحب مقام و پولی هنگفتی باد آورده شدند با دختران بدبخت خانواده های ساده و لوده ازدواج کردند.
خانم یکی از مشاورین ارشد عبدالله عبدالله به این قلم گفت: "آدم هایی مثل پدر اولادهایم که مره طلاق داده و با یک دختر بدکاره در افغانستان ازدواج کرده هیچ شرف و وقار ندارند. ای طور آدم ها همیشه خوده به دروغ مسلمانِ روشنفکر و مجاهد و حتی عالم دین می خوانند. مه به صفت کسی که بیش از بیست سال از عمر خوده در پای ای مرتکه تلف کردم چهره واقعی او را خوب می شناسم. مه نمی فهمم که چرا ای طور آدم ها در ظاهر مسلمان و در باطن شیطان و شهوت ران مورد پسند کلان های حکومتی هستند؟ شوهرم همیشه بچه می خواست و مره صدها بار تهدید به طلاق کرد و سال ها مره با اولادهایم در این ملک خارج تنها ماند. حتی با یکی از اقاربم در همی کشور رابطه نامشروع داشت از روزی که با داکتر عبدالله همدست شد دیگر نه برای ما پول می فرستاد و نه به قصه زنده و مرده ما بود. او نه بالاخره رفت و بچه مادر مانند کار خود را کرد و یک دختر بچه بازی مارخور رسانه ای را گرفت و مره طلاق داد".
دختر تحصیل کرده یک تن دیگر از مشاوران قصر سپیدار به این قلم گفت: "از نام پدر و بخصوص از نام پدر مسلمان و مجاهد تنفر پیدا کردم. مسلمان هستم اما از نام پدر مسلمان بدم می آید. همیشه به پدر خود لعنت می فرستم خدا چشم مرا به چشمش نیندازد اگر او را ببینم از اینکه ما را تنها گذاشت و رفت و بخاطر شهوت رانی و نفس کثیفش زن گرفت به رویش تف می اندازم. مه همیشه برایش لعنت می فرستم. به خدا می شرمم که دختر چنان یک نامردی کثیف هستم. پدرم را سه سال پیش آق کردم شاید بخندی که چطور اولاد می تواند پدرش را آق کند. بلی ما هم حق آق کردن پدر و مادر خود را داریم! شب ها با خدایم خشمگینامه گیلایه می کنم که چرا مرا از پشت چنین یک نامردی دایوث به دنیا آوردی. از تاجیک و نام قومش تنفر دارم کاش مادرم هرگز با چنان یک مرد دزد و دغل کار و مسلمان نما عروسی نمی کرد و ما را نمی زایید پدرم همی که تنبانش دو تا شد با یک زنی بدکاره از قوم خودش ازدواج کرد. ما مادر خود را مجبور کردیم که طلاقش را از او بگیرد چون ما فکر می کنیم که پدر ما به امراض ساری دچار شده و از شدت مریضی های ساری جنسی یک مشت استخوان گشته و نخواستیم که دیگر در خانه ما قدم ناپاک خود را بگذارد".
جالب است که خانمان یک تعداد از کارمندان ارشد سفارتخانه ها و دیگر نمایندگی های سیاسی افغانستان هم از شهوت رانی های شوهرانی غیور، مجاهدنما و عالم نمای خود فغان ها سر داده اند که حتی گزارش های جدل ها و جنجال های خانوادگی آنان به این قلم رسیده است. بعضی از آن زنان و فرزندانشان از این قلم مشوره خواسته اند تا برای تعیین سرنوشت خود چه راهی را پیشه کنند.
حتی یکی از سخنگویان عبدالله عبدالله پس از بیرون شدنِ گند فسادهای اخلاقی اش بالاخره زن خود را در یکی از کشورهای اروپایی رها کرده و با یک دختر بچه خور رسانه ای در کابل پیمان همسری بسته است. داستان های بداخلاقی آن فردی شهوت رانی دزد و دغلکار شهره عام و خاص است.
آیا رژیم ع وغ که متشکل از چنان افراد بی وجدان، بداخلاق و مسلمان نما است می تواند با حضور چنان افراد فاسد و فاسق مصدر خدمت به مردم و کشور افغانستان شود؟ چرا اکثریت قاطع مشاوران سران رژیم ع و غ و وزرا، اعضای شورای ملی و والیان این نظام افراد زن ستیز، خانواده گریز و زن طلاق هستند؟
این قلم پس از سه ماه کسب اطلاعات در اینباره بالاخره دریافت که خود سرکار رژیم و رییس اجرایی رژیم از حضور همچون افراد به صفت مشاور و سخنگو در دفاتر خود حمایت می کنند و لذت می برند. بیشتر این مشاوران و سخنگویان رژیم موجود در کابل بدون آگاهی خانواده هایشان در افغانستان همسر گرفته اند و صاحب فرزندانی هم شده اند.
یک منبع از اروپا به این قلم افشا کرد که یکی از سفیران افغانستان در زمان مقاومت خواهر یک سفیر بدخشانی را به نکاح خود درآورد اما خانم خارجی آن "ناف السفرای" افغانستان تا حال نمی داند که همسر خاین و دروغگویش که حتی توان خواندن قرآن کریم را هم به درستی ندارد بیش از بیست سال است که صاحب زن و فرزندانی در یکی از ولایت های شمال شرقی کشور است.
هرگاه بسیاری از افغانانِ خانواده گریز، زن ستیز و زن طلاق از خارج به داخل افغانستان پناه می برند از طریق اقارب و دوستان خویش با خانواده های ساده، فقیر و بی شعور ارتباط برقرار می کنند و با جعل کردن هویت و پیشکش کردن ده ها دروغ آن خانواده ها را اغوا می کنند تا دختران جوانشان را به همسری این افراد نیرنگ باز درآورند.
چنین افراد چپی مشرف زنان خود را به خارج می برند ولی امثال دست راستی شان بخصوص از نوع مجاهدنماها نمی خواهند زنان خود را به خارج ببرند چون از رسوا شدن و پیگرد قانونی دوسیه های خشونت خانوادگی خویش در خارج از کشور هراس دارند.
این قلم مطلع است که اکنون پس از وخیم شدن اوضاع امنیتی افغانستان تعداد زیادی از زنانی که با چنان افرادی ازدواج کرده اند به همسران خود اخطار داده اند که اگر زمینه رفتنشان را به کشورهای اروپایی آمده نکنند از همسران غیرتمند خود طلاق خواهند گرفت. این قلم به بی شعوری خانواده های شگفت زده شده که هنوز نمی دانند بیشتر چنان دامادهای "پلنگی - شلنگی" شان حداقل دارای سه زن دیگر در سه ولایت دیگر افغانستان هم هستند.
یکی از مشاوران ارشد محمد اشرف غنی احمدزی دارای سه همسر در سه ولایت از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان است و تنها خانم شهرنشین او در کابل بی خبر از همباغ های خویش در بین اعضای جامعه مدنی قر روشنفکری سر می دهد.
بیشتر کارمندان نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج هم به فساد شهوانی و ترک کردن همسرانشان متهم هستند سفرایی هم وجود دارند که به دور از همسران و خانواده های خود در کشورهای دور دست مشغول گویا خدمت به ملت مجاهد پرور و غیور افغانستان هستند.
اکثر اعضای شورای ملی افغانستان هم افرادی زنباره و بداخلاق هستند که در چکرها و سیاحت های خود به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، پاکستان، هند، چین و روسیه با زنان روسپی وقتگذرانی و خوشگذرانی می کنند.
این قلم هنوز پاسخ قانع کننده درباره این پرسش نیافته است که چرا بیشتر کارمندان ارشد جمهوری اسلامی افغانستان افراد بداخلاق، زن ستیز و خانواده گریز و زن طلاق هستند؟

منبع:شبکه اطلاع رسانی افغانستان


Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment