ariana

ariana

Tuesday, July 12, 2016

اعتراض شماری از جوانان کابل به اسیدپاشی به صورت زنان

شماری ازجوانان کابل باتجمع دربیمارستان استقلال، محل که دودخترویک زن به دلیل اسیدپاشی به صورت شان بستری هستند،به اسیدپاشی اعتراض کردند.

این افراد به اسیدپاشی به صورت زنان با اجرای آهنگ اعتراضی رپ در داخل بیمارستان استقلال کابل، اعتراض کردند.
معترضان خواهان پیگیری جدی این موضوع از سوی حکومت شدند.
این اعتراض کنندگان خشونت علیه زنان را محکوم و خواننده آهنگ رپ دختر برقع (چادر) پوشی بود که صورتش را به صورت نمادین پانسمان کرده بود.
خانم الینا، رپ خوان ۲۲ ساله افغانستان در اعتراض به اسیدپاشی به صورت سه زن، ظاهرش را چنان ساخته بود که بگوید زنان با حجاب و چادر هم مصونیت ندارند.
او می‌گوید که از شنیدن خبر اسیدپاشی به صورت زنان سخت ترسیده و در همان شب با دوستانش تماس گرفت و قرار گذاشتند که برای قربانیان اسیدپاشی کابل دادخواهی کنند.
در مراسم امروز نزدیک به ۳۰ تن از جوانان شرکت داشتند و آنان کاغذنوشته‌های را در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود "صورت من کجاست، با تیزاب/اسید پاشیدن من غیر فعال نمی‌شوم، برای صورتم می‌جنگم، برای کدامین جرم به صورتم تیزاب می‌پاشید."
معترضان در ادامه از همراهان بیماران این بیمارستان نیز خواستند که به آنان بپیوندند.
شب پنجشنبه هفته گذشته یک زن و دو دختر در مرکز شهر کابل هدف اسیدپاشی یک فرد ناشناس قرار گرفته و آنان گفته‌اند که به دلیل زن بودن قربانی این نوع خشونت شده‌اند.
نفیسه نوری یکی از قربانیان این اسیدپاشی می‌گوید پنجشنبه شب گذشته هنگام بازگشت از دیدارهای عید فطر، یک فرد ناشناس به صورت او و دو عضو دیگر خانواده‌اش اسید پاشید.
او گفت: "ساعت ۱۱:۳۰ شب به خانه باز می‌گشتیم، وقتی نزدیک شهرک آریا رسیدیم، شاید نگهبانان هم ما را می‌دیدند، یک نفر از آن سوی خیابان آمد و به یک طرف رویم اسید پاشید و بعد به روی و دست‌های دخترانم هم پاشید."
 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com