ariana

ariana

Friday, June 24, 2016

آمار حضور زنان در بخش های معارف، قضأ، نظامی و صحت اعلام شد

کاخ ریاست جمهوری،اعلام کرده که 33 در صدازآموزگاران سراسرکشور رازنان تشکیل می‌دهدورقم زنان قاضی به 240 تن میرسد.


بربنیاد این گزارش، 3.5 میلیون دختر در سراسر افغانستان  مصروف  آموزش در مکاتب اند و بیش از 78 درصد معلمان معارف شهر کابل را نیز زنان تشکیل میدهد.
در سطح محلی زنان 35 درصد از واحدهای انکشافی  رهبری می‌کنند در حال که در سطح ولسوالی ها  این آمار به 33 درصد کاهش می‌یابد.رهبری  ریاست امور زنان در 32  ولایت کشور به دست زنان است و  از مجموع 249 نماینده در ولسی جرگه 68 نفر آنان زنان اند و به همین گونه  17 کرسی مشرانو جرگه نیز به زنان اختصاص یافته است.
به نقل از این گزارش، در ولایت نیمروز، تمام نمایندگان  ولسی جرگه  را زنان به خود اختصاص داده و هیج مردی از این ولایت به این جرگه راه نیافته است.
در این گزارش که امروز پخش گردید آمده است که 1300 زن در صفوف نیروهای پولیس ملی  خدمت می‌کنند و دو هزار زن دیگر نیز عضویت  نیروهای امنیتی افغان را دارند.
در سراسر  کشور 3700  داکتر زن وجود دارد و رهبری  800 فعالیت اقتصادی خصوصی  را نیز زنان بر عهده دارند.
آمار ارایه شده از سوی ارگ ریاست جمهوری می رساند که 4 دختر جوان افغان نیز رهبری  ارکستر ملی را بر عهده دارد و صدها  زن ودختر  ورزشکار نیز در  مسابقات  بین المللی از افغانستان نمایندگی می کنند.
از سوی دیگر، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014  در کشور 36 درصد زنان  شرکت کرده  بودند و سرانجام 22 درصد از کارمندان خدمات عمومی  را  نیز زنان تشیکل میدهند.
با این حال، دولت وحدت ملی اعلام می کند که قرار است تا سال 2018 میلادی 30  درصد از پست‌های دولتی را به زنان بدهد.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com