ariana

ariana

Thursday, December 24, 2015

از فروش یک دختر ۴ ساله جلوگیری شد

کد مطلب :30506
دکانداران مندوى شهرميمنه،مانع فروش دخترچهارسالۀ شدند که خانواده او به دليل فقرونادارى مجبوربه اين کارشده بود.


اين خانواده که باشندۀ منطقه اونچه ارلات ولسوالی پشتونکوت مى باشند  پس ازچاشت امروز طفل ۴ سالۀ خود را برای فروش در مندوی شهر میمنه مرکز فارياب آورده بودند.
زیاده، مادر این طفلک میگوید که شوهرش تکلیف روانی دارد درشهرمزدورکارى ميکند اما اکثرروز هاى هفته کاربرايش پيدا نمى شود .
به نقل از پژواک، وى گفت که  چار
ۀ ديگر نداشتند و مجبو رشدند بخاطر پيشبرد زندگى شان دختر خُردسال خود را به فروش برسانند.
شیرمحمد، پدر این طفل میگوید که هرچند فروختن اولاد قابل تحمل نیست هیچ پدر و مادر نمیخواهد توت
ۀ جگرشان را زنده از دست بدهد ؛ اما از بیکاری و تنگدستی برای فروش طفلش تصمیم گرفتند.
اما دکانداران مندوی شهر میمنه نه تنها اجاز
ۀ فروش طفل را ندادند ؛ بلکه یک مقدار مواد خوراکی و پول نقد  برای والدین  طفل کمک کردند.
صوفی سلیم یکی از کسبه کاران مندوی شهرميمنه گفت  که علاوه بر  ١٢ هزار افغانى  مقدارى مواد خوراکی از قبیل آرد ، برنج و روغن  به اين خانواده کمک شد.
سید حفیظ الله فطرت رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب از نهاد های مسوول دولتی و تاجران ملی خواست که مطابق دستور اسلام به افراد بی بضاعت و فقیر مساعدت نمایند تا آنها مجبور به فروش فرزندان شان نشوند.
فطرت افزود که هر ساله کمکهای زیادی از سوی نهادی دولتی بنام مستمندان توزیع میشود ؛ اما اغلب این مواد ها به کام زورمندان محلی و وابستگان آنها می افتد و به مستحقین واقعی نمیرسد.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com