ariana

ariana

Saturday, December 12, 2015

زنان عربستان، نخستین بار ،پای صندوق های رای می روند

زنان عربستانی برای اولین بارامروز برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا پای صندوق های رای می روند.

شعب رأی‌ گیری در عربستان سعودی برای انتخابات شهرداری‌ ها هشت صبح امروز به وقت محلی آغاز به کار کردند.
این نخستین انتخابات در عربستان سعودی است که زنان (هم به عنوان نامزد و هم به عنوان رأی دهنده) اجازه یافتند در آن شرکت کنند.
مردان و زنان باید در شعب جداگانه رأی بدهند.
عربستان سعودی تا پیش از این انتخابات تنها کشوری بود که به شهروندان زن حق رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات نمی داد.
زنان و مردان رأی دهنده سعودی باید از بین شش هزار نامزد مرد و نهصد نامزد زن 284 نماینده شوراهای شهر و روستا را انتخاب کنند.
شوراهای شهر و روستا، تنها مجامعی در عربستان سعودی هستند که از نمایندگان منتخب تشکیل شده‌اند اما اختیارات محدودی دارند.
عربستان سعودی تفسیری سخت‌گیرانه را از اسلام به اجرا در می آورد و زنان در این کشور فوق محافظه‌کار هنوز با محدودیت‌های زیادی مواجهند از جمله حق رانندگی ندارند و برای کار یا سفر باید  موافقت مردی را که سرپرستی آنها را برعهده دارد، بگیرند.arica
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com