ariana

ariana

Friday, December 11, 2015

بازی با احساسات پاک دختران در جامعه‌ افغانستان

محمد کبیر مشفق
بازی با احساسات پاک دختران در جامعه‌ افغانستان یک واقعیت تلخِ اجتماعی است که نمی‌توان وجود آن را انکارکرد.


 هر روز در محیط کار،محلِ تحصیل ودرکوچه و خیابان، شاهد اذیت و آزار دختران به اشکال مختلف بوده‌ایم؛ متاسفانه وضعیت زندگی اجتماعی دختران بامشکلاتی از این قبیل مواجه است.
در بیشتر موارد دختران با ساده لوحی اسیر هوس‌های برخی مردانی می‌شود که اینگونه پسران از صداقت و ساده لوحی دختران تحت هر عنوان به خوبی برای ارضاء جنسی‌ خود استفاده می‌کنند.
بدتر از آن اینکه فریب دختران در قالب دوست دختر بازی صورت می‌گیرد، این خود زمینه را برای هر گونه سواستفاده از دختران مهیا می‌سازد و این پسران تحت عنوان دوست دختر بازی فقط به دنبال ارضا جنسی است که بیشتر تحت عنوان علاقه به ازدواج مطرح ساخته و دختران را فریب می دهند.
این فعال شبکه‌های اجتماعی با انتشار این مطلب در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: فقر جنسی و بازدارندگی‌ اجتماعی عمده‌ترین دلیل این فاجعه است.
پسران تحت تاثیر غریزه سرکش جنسی قرار دارند و این غریزه باید ارضا شود؛ اما در جامعه‌ به شدت محافظه کار افغانستان ممکن نیست! چون فقر ومحدودیت‌های اجتماعی باعث می‌شود که جوانان نتواند ازدواج کند و از طریق مشروع به خواسته نفسانی‌اش برسند.
دخترانی که به شدت به دنبال یک هم‌زبان هستند تا بتوانند در وضعیت و شرایط آزاردهنده‌ افغانستان صدای آشنایی برای خود پیدا کنند و از این طریق بتوانند کمبود عاطفه را جبران کرده و یک شریک مطمئن برای زندگی‌ خود انتخاب کنند، متاسفانه اسیر فریب و نیرنگ پسران می‌شوند.
پسران به راحتی می‌توانند دختران را فریب داده و از آنها سواستفاده کنند.
دختران به ساده گی اعتماد می‌کند و این اعتماد آنان نشانه‌ صداقت آنان است.
اما در جامعه مردسالار و محافظه‌کار افغانستان که زنان همواره مورد هر گونه خشونت و سواستفاده قرار گرفته است، نیازمند دقت بیشتر دختران برای شناخت افراد در جامعه‌ی افغانستان است.

 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com