ariana

ariana

Thursday, November 5, 2015

دختر افغانستانی به عنوان جوانترین وزیر کانادا

مریم منصف، دختر افغانستانی به عنوان جوانترین وزیر کانادا در حضور نخست وزیر کانادا سوگند می خورد. 
وی در ایران پناهنده بود. بعدها به کانادا مهاجرت کرد و اکنون به مقام وزیری در این کشور دست می یابد. در ایران هزاران کودک افغان همچنان از تحصیل محرومند. افغانها حتی اجازه ی ورود به بعضی شهرها را ندارند. زنان ایرانی بعد از ازدواج با مردان افغان نمی توانند برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند. اگر مریم در ایران می ماند سرنوشت او چگونه بود؟
مریم منصف 30 ساله اولین زن و جوانترین عضو پارلمان کانادا از شهر پیتربورو است.
از مریم منصف در سالون که در آن پیروزی این خانم جوان به حیث عضو پارلمان کانادا اعلان شد، با گرمی استقبال شد.
وی 20 دقیقه صحبت کرد و از خانواده حامیان و تیم انتخاباتی اش ابزاز سپاس نمود. مریم منصف گفت:
" این شب خوشی است، ما برای پیروزی تلاش زیاد کردیم." وی نخست از مادرش سوری بشیر منصف تشکری کرد که در هر لحظهء کمپاین ویرا همراهی کرده بود.
مریم منصف در سال 1996 زمانیکه یازده ساله بود همراه با مادر و دو خواهرش به نام های مینه و مهرانگیز از افغانستان به کانادا فرار کرده بود.
مریم در مراسم دیشب گفت: " این برای یک خانم جوان و بیوه خیلی مشکل بود که با دو دخترش از چنگ طالبان فرار نموده و زنده گی نوی را آغاز کند. "
مریم افزود " این کار ساده نیست که سه دختر جوان و با افکار قوی را پرورش داد ولی مادرم این کار را در کشوری مثل کانادا کرد. "
مریم به مادرش گفت " شما برایم نشان دادید شجاعت یعنی چی. از شما سپاسگذارم. "
منبع: رادیو فردا
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com