ariana

ariana

Tuesday, May 19, 2015

ولایت هرات کشتارگاه زنان

در دو حادثه جداگانه در ولایت هرات، به روز سه شنبه، اجساد سه بانو به شفاخانه حوزوی این ولایت انتقال داده شده است.
"اجساد دو تن آنها که
۴۰ و ۱۴ سال سن دارند از منطقه آسیاب کلوخی ولسوالی انجیل و جسد بانویی سومی از منطقه خیرآباد ولسوالی گذره
 
 
 هرات به شفاخانه انتقال داده شده است."
اثار خفه گی ناشی از ریسمان در ناحیه گردن دو بانودیده می شود وهنوزمعلوم نیست که آیا آنها خود کشی کرده اند ویا اینکه افرادی آنها را خفه کرده اند.
همچنین بانوی سومی، براثر خوردن مواد زهری جان خود را از دست داده است.
خشونت علیه زنان در ولایت هرات همواره رو به افزایش بوده و مسولین توجه ی جدی برای نابودی ویا کم رنگ ساختن آن ندارند.

 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com