ariana

ariana

Wednesday, May 20, 2015

پدروحشی درکابل به جرم تجاوز به دخترش به اعدام محکوم شد

نهادهای مدافع از حقوق زنان از تکرار موارد خشونت و تجاوز ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که حالا این مساله به یک مساله جدی اجتماعی تبدیل شده است.
این مرد سال گذشته به اتهام تجاوز جنسی به دخترش در حومه شهر کابل بازداشت و زندانی شد این خبر در آن زمان بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.

دختر این مرد می گوید که از 9 تا 13 سالگی پدرش او را مورد آزار جنسی قرار می داد و از سیزده سالگی تا بیست و دو سالگی به او تجاوز جنسی کرده است.
در زمان دستگیری این مرد، دخترش گفته بود که یک دختر چهار ساله از پدرش دارد و سه مامه نیز حامله است.
سید احمد رییس دادگاه ابتدایی حوزه اول کابل، امروز در جلسه قضایی این مرد را مقصر دانست و حکم اعدامش را ابلاغ کرد.
سید احمد می گوید که این حکم نهایی نیست و متهم حق استیناف خواهی را دارد.
گفته می شود که این مرد صاحب 9 فرزند است و با خانمش مشکل داشته است.
نزدیکان او می گوید که از رابطه جنسی این مرد با دخترش آگاه بوده و با کمک پولیس او را دستگیر کردند.
دختر بیست و دو ساله او گفته است که در پیش چشمان دیگر خواهرهایش پدرش به او تجاوز می کرده است و در طول این سال ها او مجبور شده که شش بار جنین اش را سقط کند.
در زمان دستگیری، اعضای خانواده اش از دستگاه عدلی و قضایی کشور خواسته بودند که او را به اشد مجازات محکوم کند.
گفته شده که دختر این مرد، بارها به شکل خشونت
آمیزی مورد تجاوز قرار گرفته و در حال حاضر او در یکی از خانه های امن زندگی می کند.
در سیزده سال گذشته، گزارش های از خشونت علیه زنان منتشر شده اما رقم خشونت علیه زنان همواره در حال افزایش بوده است.
پیشتر نیز چندین مرد در افغانستان به جرم تجاوز به دختر شان به اعدام محکوم شدند.
نهادهای مدافع از حقوق زنان از تکرار موارد خشونت و تجاوز ابراز نگرانی کرده و گفته
اند که حالا این مساله به یک مساله جدی اجتماعی تبدیل شده است.
پیش از این هم در موارد متعددی از تجاوز به دختران کمتر از دوازده سال در مناطق مختلف افغانستان گزارش شده است. بخدی
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com