ariana

ariana

Sunday, April 5, 2015

دید منفی مردان باعث کاهش حضور زنان در ادارات دولتی هرات شده است

 ستوری کریمی
همواره خشونت علیه زنان به اختلافات و مشکلات خانوادگی پیوند داده شده؛ اما دید منفی مردان و آزار و اذیت زنان در اداره های دولتی و خصوصی نوع دیگر خشونت است که باعث قطع علاقۀ زنان به کار کردن در بیرون از خانه شده است.
 
تبعیض جنسیتی، کم کردن معاش، کاستن سهمیه زنان، مشاجره های لفظی، توهین، تحقیر، دشنام دادن و یا هم برخورد نادرست کارفرمایان و کارمندان مرد در اداره ها، از جمله مشکلات عمده اى است که بسیاری از زنان هراتی در محل کار از آن رنج می برند.
آیناز مهر، خانمی که در یکی از اداره های خصوصی در شهر هرات کار می کند، گفت زنان بیشتر در ادارات دولتی توهین و تحقیر می شوند. برخورد بسیاری از همکاران مرد نیز طوری می باشد که به نحوی بی حرمتی در برابر زنان محسوب می شود.
موصوف افزود: "زنانی که در یک اداره کار می کنند، بسیاری کارمندان مرد آنان را به چشم بد نگاه می کنند. طوری تصور دارند، زنانی که در بیرون از خانه کارمی کنند، از لحاظ اخلاقی خوب نیستند و تلاش می کنند آنان را به نحوی مورد سوء استفاده خود قرار بدهند."
فاطمه عظیمی یکی دیگر از باشندگان هرات که در یکی از شرکت های تبلیغاتی در این ولایت ایفای وظیفه می کرد، گفت بخاطر تبعیض جنسیتی و ترس از تجاوز جنسی، از کار دست کشید و خانه نشین شده است.
خانم عظیمی گفت شش ماه در این شرکت تبلیغاتی کار کرد و برخورد رییس اداره، همواره به او احساس بد می داد.
موصوف افزود: "رییس شرکت نظر بدی به من داشت، مجبور شدم وظیفه را رها کنم. نه تنها نگاه بد داشت، بلکه بالایم دست درازی هم کرد. این باعث شد که باور من به سلامت محیط های کاری کم شود؛ با آنکه لیسانسه هستم؛ اما حالا خانه نشین شدیم."
به باور خانم عظیمی، بسیازی از زنانی که در اداره های دولتی و خصوصی هرات کار می کنند، به نحوی از سوی همکاران مرد شان، مورد تهدید و یا سوء استفاده قرار می گیرند.
به گفتۀ او، دید منفی، تبعیض، خشونت، بی حرمتی و تلاش های سوءاستفاده از زنان کارگر، باعث شده است که بسیاری از زنان بخاطر حفظ آبروی شان خاموشانه ترک وظیفه کنند.
مسوولان ارگان های عدلی در هرات تایید می کنند که بعضی قضیه های بدرفتاری با کارمندان زن، به آنان رسیده است؛ اما شمار زیادی زنان نمی خواهند از این ناحیه به ارگان های عدلی و قضایی شکایت کنند.
ماری میهن يار څارنوال منع خشونت در برابر زنان، به آژانس خبری پژواک گفت: "امکان ندارد که خانم ها مورد خشونت در ادارات قرار نگیرند؛ اما اگر به ثبت هم برسد بسیار کم است".
اما وی افزود که تاكنون قضیۀ مشخصی در راستای خشونت عليه زنان در ادارات دولتی و خصوصی در اداره آنها ثبت نشده است.
به گفتۀ او زنان به نسبت مجبوریت و یا هم هراس از آبروریزی، نمی خواهند به نهادهای عدلی و قضایی شکایت کنند.
در همین حال محبوبه جمشیدی رییس امور زنان ولایت هرات، با تایید این موضوع به پژواک گفت که خشونت، تبعیض و بدرفتاری با زنان در ادارت دولتی و خصوصی، باعث شده است که حضور آنان در اداره ها کمرنگ شود.
جمشيدی افزود رياست امور زنان هرات، برای شناسایی نوع اين خشونت ها و ريشه يابی آن در داخل ادارات دولتی وخصوصی، برنامه هايی را روی دست دارد.
موصوف گفت: "تقاضای زنان هرات این است که پست های رهبری درسطح ریاست ها، باید بیشتر به زنان واگذار گردد، به اساس شایستگی که دارند نمی توانیم چشمپوشی کنیم. در بخشهای مختلف هنوز تبعیض به مشاهده می رسد؛ زنان خشونت های زیادی را متقبل می شوند."
زنان در هرات در محل کار تنها با تبعیض و دید منفی و بدرفتاری مواجه نیستند، در برخی موارد حقوق و امتیازات  آنان نیز از سوی کارفرمایان نقض می شود.
آیناز مهر به همین مشکل اشاره نمود و گفت چندین مورد اتفاق افتاده است که از نهادهای کمک دهنده، برای معاش زنان پول زیاد گرفته می شود؛ اما مسوولان اداره ها از مجبوریت زنان سوءاستفاده می کنند و کمتر از پول اختصاص یافته به زنان می دهند.
وی افزود: "از سوی مسوولین اداره ها گفته می شود که معاشت ٥٠٠ دالر است؛ اما برایت ٣٠٠ دالر می دهم؛ کار میکنی یا نه؟ بعضی زنان مجبور هستن قبول می کنند".
صحت و معارف دو سكتوری است كه بيشتر كارمندان آن را در هرات زنان تشكيل می دهند. این زنان از تبعیض جنسیتی شکایت دارند.  
داکتر ملكه پيغام سرپرست شفاخانه حوزوی هرات به نقض حقوق زنان در ادارات دولتی اشاره نموده گفت که به زنان مطابق قانون امتیاز داده نمی شود.
خانم پیغام افزود: "٢٠٠ خانم در سکتور صحت کار می کند که همه شان با نوعی از خشونت مواجه اند از جمله رخصتی های ولادی آنان است که در یکی از ماده های قانون کار آمده است: زنان کارمندی که در هنگام وضع حمل عملیات می شوند، درکنار اینکه سه ما رخصتی کاری دارند، یک ماه دیگر را نیز می توانند رخصتی با معاش داشته باشند؛ درحالیکه سالهاست این قانون درسکتور صحت تطبیق نشده است."
این درحالی است که رییس جمهور اشرف غنی، چندین بار در سخنرانی های خود روی تامین حقوق زنان و حمایت از آن ها مخصوصاً مصوونیت در محل کار تاکید زیاد نموده است.
اشرف غنی تعهد نموده که تحول بنیادی را در نقش زنان افغان به میان خواهد آورد و زنان شایسته را در تمام سطوح رهبری حکومت برخواهند گزید؛ اما تاهنوز درين راستا گام های مشخصی برداشته نشده است.
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com