ariana

ariana

Saturday, April 4, 2015

حمیده گلستانی در یک حمله مسلحانه زخمی شد

مسئولان محلی از حمله مسلحانه بر حمیده گلستانی؛ عضو پیشین شورای ولایتی غزنی خبر دادند.
مسئولان تصریح کردند که در این حمله حمیده گلستانی از ناحیه پا زخمی شده و که صبح امروز طالب های مسلح در منطقه شهرک مهاجرین شهر
 
 
 غزنی بر حمیده گلستانی یورش بردند که در نتیجه وی از ناحیه پا زخمی شده است. در حال حاضر وضعیت صحی اش خوب است. طالب های مسلح پس از حمله از ساحه متواری شده اند.
گفتنی است، چند ماه پیش نیز زکیه رحیمی؛ عضو شورای ولایتی غزنی در مقابل منزلش هدف قرار گرفته و زخمی شده بود
.Arica
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com