ariana

ariana

Saturday, April 4, 2015

عربستان در جنگ با یمن، مهاجم است

ناهید فرید در پیوند به اعلامیه ارگ در مورد اوضاع جاری در کشور یمن می گوید: احترام به خانه خدا و حرمین شریفین به جا است اما در این نبرد، عربستان مورد تعرض قرار نگرفته است و کسی به قبله مسلمانان حمله نکرده است. عربستان در این جنگ خود نقش مهاجم را ایفا می کند.

وی در ادامه افزود: در سیاست خارجی خود، لازم نیست در مورد قضیه ای مثل یمن به دنبال بیرون شدن از حالت انفعال باشیم. حمله عربستان بر یمن نمونه ای از یک جنگ فرقه ای در منطقه است. هر نوع تصمیم شتابزده به حمایت از یک جانب، روی اوضاع کلی کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. برای کشوری مثل افغانستان که از بی ثباتی داخلی سخت رنج می برد و همسایگی همیشگی با یکی از طرفین قضیه دارد که هم وجوه اشتراک هویتی و فرهنگی و هم در آن بیش از دو میلیون مهاجر دارد، غیر فعال بودن بهتر از فعالیتی است که منافع شهروندان افغانستان را ضربه بزند.
بهترین سیاست در همین مورد خاص، منفعل بودن افغانستان است. گاهی اوقات منفعل بودن در سیاست خارجی خود فعالیت و خبرگی سیاست گران را نشان می دهد.
ناهید فرید با توجه به استدلال ارگ مبنی بر بیرون کردن کشور از حالت انفعال، خاطر نشان ساخت که ما امروز سیاست خارجی منفعل نداریم. افغانستان پیمان های امنیتی-راهبردی با آمریکا و ناتو و اکثر کشورهای اروپایی و استرالیا که همه غربی اند، امضا کرده است.
وی گفت: اگر سیاست خارجی ما در راستای منافع ملی و ثبات داخلی ما نباشد، کشور در معادلات اش با جهان زمینگیر خواهد شد. نمونه اش موضع گیری اخیر حکومت در قبال اوضاع جاری در کشور یمن است که اگر افغانستان در مورد آن سکوت هم می کرد هیچ طرف، گله ای از افغانستان نداشت.
چه به جا گفته اند: صدبار بیاندیش، یکبار بیانداز
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com