ariana

ariana

Sunday, March 22, 2015

قتل بیرحمانه "فرخنده" از سوی فعالان مدنی هرات محکوم شد

شماری از فرهنگیان و فعالان مدنی ولایت هرات کشته شدن بیرحمانه ی فرخنده، زنی که توسط شماری از مردان دو روز قبل در کابل کشته و سپس جسدش آتش زده شد، محکوم کردند.
 
 

بنا بر گفته های آنان، مهمترین دلیل بروز چنین حوادثی، افزایش بنیادگرایی و بی تفاوتی پلیس کشور در برابر رویدادها می باشد.
مسعود حسن زاده، یکتن از فعالان مدنی هرات به خبرنگاران گفت که این تجمع با هدف تقبیح و محکومیت کشته شدن فرخنده برگزار شده است.
به گفته ی وی، کشته شدن یک فرد در مرکز کابل و بدون محاکمه، به مثابه اجرای دادگاه صحرایی می باشد که مهمترین عامل آن، ترویج افکار بنیادگرایانه است.
به گفته ی وی، این جمع از فعالان مدنی و فرهنگیان هرات از دولت دستگیری و محاکمه ی فوری عاملان قتل فرخنده را میخواهند.
در همین حال شماری دیگر از اعضای این تجمع اعتراضی گفته اند پلیس کابل مهمترین مقصر بروز این حادثه بوده است.
به گفته ی آنان، این قتل بیرحمانه در مقابل چشم نیروهای امنیتی صورت گرفته و این نیروها در این باره حتی کوچکترین واکنشی را نشان نداده اند.
فعالان مدنی هرات گفته اند که دولت وحدت ملی باید اعتبار مردمی خود را با دستگیری و محاکمه ی عاملان این جنایت، به اثبات برساند.
درست در شب اول سال جدید، فرخنده، زن جوانی به اتهام قرآن سوزی در نزدیکی زیارت شاه دو شمشیره در کابل در ابتدا مورد لت و کوب شدید مردان قرار گرفته و سپس جسدش به آتش کشیده شد.
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com