ariana

ariana

Saturday, March 21, 2015

تجمع فعالان مدنی و روزنامه نگاران در محل قتل فرخنده

 شماری از فعالان مدنی و روزنامه نگاران در محل قتل فرخنده گردهم آمده و به یاد بود او شمع روشن کردند.
شماری از فعالان مدنی و روزنامه نگاران در محل قتل فرخنده گردهم آمده و به یاد بود او شمع روشن کردند
 

شرکت کنندگان این مراسم در مقابل مسجد شاه دو شمشیره تجمع کردند، جاییکه فرخنده از سوی ده ها تن توسط سنگ و چوب به قتل رسید.
حامد پویا، فعال مدنی و رسانه یی به خبرگزاری بخدی گفت: "این حرکت به شکل خود جوش شکل گرفته است ما حدود دوصد نفر از فعالان مدنی و خبرنگاران اینجا گردهم آمدیم تا به فرخنده دختری که به ناحق کشته شد، ادای احترام کرده باشیم."
آقای پویا می گوید که خواست کسانیکه در این محل تجمع کرده از دولت این است تا عاملان این حادثه و کسانیکه در قتل فرخنده دست دارند، دستگیر و به پنجه قانون سپرده شوند.
او می گوید که آنها موضوع حادثه مسجد شاه دو شمشیره را به شکل دقیقا زیر نظر دارند و پیگیری می کنند و اگر به دادخواهی اعضای خانواده قربانی کم توجهی شود، صدای اعتراض شان را بلند خواهند کرد.
نور الحق علومی، وزیر داخله به تازگی گفته است که تحقیقات نشان می دهد که مقتول نقشی در سوختاندن قرآن نداشته است و به گفته آقای علومی هیچ نشانه ای از آثار جرمی در محل حادثه دیده نشده است.
وزیر امور داخله گفته است که پولیس قضیه را در بررسی دارد و تا شناسایی کامل عاملان این قتل تحقیق می کند.
روایت های مختلفی از چگونگی حادثه منتشر شده است، یک خانم که در مراسم یاد بود از فرخنده شرکت کرده بود، می گوید که این دختر خانم به ناحق قربانی شده است.
به گفته این خانم، پولیس باید از مجاوران مسجد شاه دو شمشیره تحقیق کند و آنها در تحریک مردم برای حمله به جان فرخنده دست دارند.
حادثه مسجد شاه دو شمشیره واکنش های متفاوتی را در افغانستان و در سطح جهان به همراه داشته است.
سازمان ملل از دولت افغانستان خواسته است که این حادثه را به شکل جدی پیگیری کند و عاملان آن را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.
ایاز نیازی، خطیب مسجد وزیر اکبر خان در مرکز کابل اما گفته است که دستگیری مردم کاری خطرناکی است.
او می گوید که اگر کسی در پیوند به حادثه دستگیر شود، مردم قیام خواهند کرد و به گفته او آنزمان اداره اعتراض ها کار دشوار خواهد بود.
اما شماری از علمای دین می گویند که برخورد شتاب زده با متهم در اسلام جایز نیست و این دادگاه است که می تواند جرم یک متهم را تشخیص دهد .
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com