ariana

ariana

Friday, March 6, 2015

قدردانی از 10 خبرنگار زن، بمناسبت 8 مارچ روز جهانی زن

زنان به طور روز افزون وارد میدان ژورنالیزم میشوند، بخشی که دیر زمانی، بیشتر ساحهء کار مردها بود. تعدادی از زنان برگزیده اند که روی ژورنالیزم تحقیقاتی تمرکز نموده تخطی های از حقوق بشر و فساد را که از مشکلات عمده جوامع شان میباشد، مورد پوشش قرار دهند.
 

زنان خبرنگار مثل همکاران مردشان اغلباً با تهدیدات، هشدار ها، خشونتهای فزیکی و حتی قتل مواجه میشوند.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد در ستایشی که از 10 خبرنگار زن به مناسبت هشتم مارچ نموده است، از 10 زن خبرنگار در نقاط مختلف جهان یاد کرده است که با وجود مشکلات در جوامع شان، به فعالیتهای خبرنگاری ادامه داده اند.
دراین جمع از فریده نیکزاد خبرنگار افغان، زینه ابراهیم خبرنگار سوریه یی، هلا هلا هتای خبرنگار برمایی، مارسیلا توراتی یک خبرنگار زن مکسیکویی، خدیجه اسماعیلووا خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی، نوشین احمدی خراسانی خبرنگار ایرانی، ماهی آزانگو ژورنالیست لایبریایی و چند تن دیگر قدردانی به عمل آمده است که در محیط دشواری فعالیتهای خبرنگاری شانرا به پیش میبرند.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد مینویسد، زنان گاهگاه خاص به سبب زن بودن شان مورد آزار و اذیت های براساس جنسیت به شمول دشنامهای جنسی خشونتهای جنسی و هشدارها در مورد خانواده هایشان قرار میگیرند. در بعضی جوامع سنتی خبرنگار شدن یک زن گاهگاه تخطی از نورمهای موجود در جامعه تلقی میشود.

سازمان خبرنگاران بدون سرحد از قول یک خبرنگار افغان نوشته است که سال گذشته گفته بود، وی اکثراً از طریق تیلفون مورد تهدید قرار میگرفت و حتی به وی هشدار داده شده بود که اگر کارش را خاتمه ندهد اعضای خانواده اش کشته خواهند شد.
این خانم افغان بلاخره مجبور به ختم کارش به حیث ژورنالیست شده ولی در معضر عام ظاهر گردیده، هشدارهای را که به وی داده شد بود افشا کرد.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد مینویسد که زنان در جوامع مردسالار به این سبب از فعالیت دست می بردارند که مقامات در اکثر موارد حاضر به تامین امنیت آنها نمیباشند و فرار از مجارات اغلباً نظم روزگار در این جوامع است.
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com