ariana

ariana

Monday, February 16, 2015

پرو فیسور استاد غلام علی آیین جام اجل را لبیک گفت

عبدالو کیل کوچی
قلبی که از تپش ماند ، نامی که جاودان شد
در کوره  راه  تاریخ   روشنگر  زمان شد
ساعات بعد از ظهر روز یکشنبه پانزدهم فبرال سال جاری  مسجد بل اشتید شهر هامبورگ آلمان عزا دار بود .
قراءت قرآنکریم در فضای مسجد طنین افگنده و اشتراک کننده گان مراسم فاتحه در داخل مسجد روبروی اقارب وباز ماندگان زنده یاد استاد غلام علی آیین صف کشیده بودند که اکثریت ایشان را هراتی های شریف وفرهنگ دوست کشور ما تشکیل میداد .همه دلها پر از اندوه ، به نسبت  از دست دادن انسانی  دانشمند ،عالم ،استاد ورزیده ،شخصیت فرهنگی و شناخته شده کشور پرو فیسور استاد غلام علی آیین که در روز جمعه مورخ سیزده فبرال ۲۰۱۵ میلادی در شهر کلیفورنیای امریکا داعی اجل را لبیک گفت .
بدین منا سبت  برای اقارب ،باز ماندگان ودوستان استاد مرحومی عرض تسلیت کفته بروان پاک متوفی بهشت برین تمنا میکنم .
زنده یاد پوهاند غلام علی آیین فرزند حاجی غلام حیدر خان یکی از شخصیت های معزز ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا بود . مرحوم آیین  از جمله اولین هایی بود که درمکتب « عزت » آموزش دیده بود . عزت یا عزت شاه نخستین فرزند امیر دلاور شاه ،شاه درواز ، عزت بنیانگذار قریه کهنه ده  و تمدن با شکوه در گلبهار وکوهستان ولایت باستانی کاپیسا  .
استاد غلام علی آیین دوره های تحصیلات متوسطه وعالی خود را درموسسات علمی واکادمیک پایتخت کشور ودوره های بالا تر از آن را در خارج از کشور به اتمام رسانده بود  .درجه عالیء علمی پوهاند غلام علی آیین اورا از استادی بر سکوی رتب علمی بلند قرار داد .
خوب بیاد دارم در زمان دانش آموزی ام در دارالمعلمین کابل از طرف استاد ان دارالمعلمین هریک استاد گل جان واستاد بلبل شاه ، پیدا کردن معنای چند تا واژه علمی منحیث وظیفه یا کار خانگی برای ما داده شده بود  . از جمله یکی هم کلمهء  « زیبا » یعنی زیبایی چیست ؟ به پوهاند صاحب مراجعه کردم که دروازه منزل آن همیشه بروی هموطنانش باز بود . استاد دانشمند ضمن احوالپرسی با مهربانی پرسید ومن معنای لغت زیبا را از جناب شان جویا شدم ، فرمودند یکی دو هفته یی برایم مهلت بدهید . متعجب شدم ، استاد ، با فراست مرا میدانست که نو آموزم . بار دیگر با مهربانی وتبسم پرسید که چرا متحیر شدی ، من به پاسخش گفتم این چیز مشکلی نیست ، باز فرمودند که پس خودت  از برداشت خود تعریف کن ببینم که زیبا چیست ، بیدرنگ گفتم « زیبا یعنی مقبول » زنده یاد بار دیگر با نوازش عالمانه فرمودند « آنچیزی که در نطر من وتو مقبول می افتد شاید به نظر دیگران نا مقبول باشد . آنچه اندر چشم این آید سفید - شاید اندر چشم آن آید سیاه 
 پس اجازه دهید تا مفهوم اصلی ویا دست کم قابل قبول پیدا شود . دوهفته بعد بدرگاهش مراجعه کردم آنگاه به کمال شفقت معنای زیبایی را چنین بیان داشتند « زیبا چیزیست روشن ، مثبت وماندگار »  زنده یاد استاد آیین بمثابه یکی از چهره های  شناخته شده کشور، دانشمند فرهنگی و مسایل اجتماعی بود . مردم دوستی ومردم داری از خصایل ذاتی او بود.  زنده یاد پوهاند آیین استاد ورزیده تحصیلات عالی ، والی مردم دوست ،وزیر با تدبیر وشخصیت بزرگ فرهنگی بود . مرحوم آیین بیشترین حیات پربار شان را در را ه آموزش ومطالعه ، تحقیق و پژوهش ونوشتن آثار بلند مرتبه علمی بسر رسانیده بود که دها اثر ،صد ها مضمون ومقاله علمی وارزشمند از آن به میراث مانده است بنا بر آن مرگ استاد غلام علی آیین یک ضایعه بزرگی برای مردم افغانستان دانسته میشود . گفته میتوان  مرگ علما ، دانشمندان ودوستان مردم  در واقع زندگی دوباره آنها در لابلای آثار علمی وارزشمند آنهاست که جاودانه خواهد ماند . روحش شاد باد
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com