ariana

ariana

Thursday, February 19, 2015

پوهنمل دکتورس زرغونه "عبیدی" تیبکین

دکتورس زرغونه عبیدی فرزند مرحوم استاد محمد اعظم عبیدی و بی بی قریشه عبیدی در سال۱۳۳۷ خورشیدی برابر به سال ۱۹۵۸ ترسایی در یک خانوادهء اهل دانش و ادب درشهركابل  چشم به جهان گشود.  بعد از فراغت از مکتب رابعۀ بلخی، تحصیلات عالی خود را در رشته طب

 
 
 
 
درپوهنتون کابل ( که در آن زمان بنام انستیتوت طب کابل ابوعلی ابن سینا  یاد می شد) به پایان رسانیده و شامل كادرعلمی دیپارمنت فارمکولوژی دانشکده طب كابل گرديد. در این دیپارتمنت به حیث استاد فارمکولوژی، این رشته را برای محصلین طب در سال چهارم دانشکده شان تا اواسط سال ۱۹۹۲ تدریس نموده است. او در این کدر طبی از رتبۀ نامزد پوهیالی شروع به کار نمود و بعد از نوشتن و ارایه نمودن کار های علمی لازمه برای بدست آوردن درجات اکادمیک بلندتر، درجه پوهنمل را در سال ۱۳۶۹ بعداز تصویب شورای علمی طب کابل و منظوری وزیر صحت عامه ای آن زمان کسب و اما قبل از حصول درجۀ پوهندوی که آرزو و هدف بعدی وی بود، بنابر مشکل زمان وطن خود را ترک کرد.
بانوعبیدی همزمان با خدمت اش به حیث استاد طب، در رشته ای دوم خویش به حیث دکتور ولادی و نسايی در شفاخانۀ ملالی زيژنتون نیزایفای وظیفه نموده است. وی با استفاده از يک بورس سازمان صحی جهان مدتی چند ماه به تحقیقات در رشته فارمکلوژی درهندوستان پرداخت.
دکتورس زرغونه عبيدی در کنار ايفای وظايف رسمی، در كلينيك صحی انجمن ملی معلولين و کلینیک حمایۀ طفل و مادر نيز به شكل رضاكار به تداوی بيماران پرداخته است
.
بانوعبيدی، از پايان سال ۱۹۹۲ که به دعوت يك سازمان خيريه آلماني به اين كشور آمد، در آلمان اقامت دارد. او در آلمان پس از آموختن زبان،اشتراک در سيمينار های تخصصی و سپری نمودن امتحانات مربوطه، جواز مسلکی را بدست آورده و بحیث محقق فارمکولوژی شامل کار گردید.
بانوعبیدی طور داوطلبانه در خدمت سازمان های آلمانی که به تداوی کودکان افغان در آلمان مبادرت می ورزند قرار داشته در هر زمانی که ضرورت به همکاری اش پیش بیاید به آن حق اولویت میدهد.
زرغونه عبيدی در کنار کار علمی و مسلکی، به کار ادبی نيز دلچسپی دارد. شماری از اشعار و نبشته های او در مطبوعات برونمرزی منتشر شده اند. مجموعۀ اشعار وی بنام "فریادی سکوت" چندی قبل به چاپ رسیده و يك مجموعه داستان های كوتاه او آماده چاپ است.
زرغونه عبيدی ازدواج نموده و صاحب یک دختر بنام مینه است. او با نام زرغونه عبیدی در ساحۀ فعالیت های ادبی اجتماعی خویش، خود را معرفی نموده و اما در داخل آلمان در مسایل رسمی دولتی با نام زرغونه عبیدی تیبکین نامش درج گردیده است
زرغونه عبيدی از شمار بنیادگذاران افغان آسمایی بوده و رییسه این کانون می باشد. مقالات او در آرشیف نویسنده گان افغان جرمن آنلاین و در سایت افغان آسمایی در دسترس خواننده گان قرار دارد. او با مدیریت  صفحۀ فیس بوکی کانون همآهنگی زنان از آغاز ماه مارچ سال ۲۰۱۴ در همرایی با هیات مدیرۀ این کانون ، در راه دفاع از حقوق زن افغانستان در خدمت هموطنانش قرار دارد و آرزومند است تا بتواند با فعالیت هایش بخصوص از طریق این کانون ، در پشتیبانی و همکاری با دیگر فعالین حقوق زن، باعث برقرار نمودن پلهای ارتباطی تبادل نظر میان هموطنان و بخصوص خواهران افغانش در داخل و خارج از وطن گردد..
او زنده گی اش را در وطن، دوران فعالیت های علمی اش را در رشتۀ طب، خاطره های گرانبهای همکاری اش را با محصلین طب وهم مسلکان اش و دورۀ خدمت اش در هر دو ساحه فعالیت هایش از جملۀ سالهای پُر ارزش و فراموش نا شدنی زندگی اش حساب می کند.
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com