ariana

ariana

Friday, January 9, 2015

غزل سادات: می خواهم همپای مردان میلیونر باشم

وکیل احمد احساس 
غزل سادات هنرمندی که در چند سال گذشته با هنر آواز خوانی علاقه مندان زیادی به خود پیدا کرده به تازگی به تجارت رو آورده است.
 
خانم سادات که در شهر دوبی امارات متحده عرب مصروف کارهای تجارتی است در زمان حاضر مدیریت میلیون ها دالر سرمایه را به عهده دارد.
این آوازخوان افغانستان به صدای امریکا گفت که نمی خواهد هنرمندی باشد که از راه آوازخوانی در هوتل ها زنده گی خود را به پیش ببرد.
او گفت "می خواهم در کنار مردهای ثروتمند افغانستان قرار داشته باشم".
سرمایه گذار موفق
غزل سادات می گوید که بیش از ده میلیون دالر را در شرکت تولید آب اکسیجن و هوتلی به نام کبانه سرمایه گذاری کرده است. این شرکت ها در امارات متحده عربی موقعیت دارد.
به گفته خانم سادات نخست هوتل کبانه را با سرمایه سه میلیون دالر در منطقه جمیرا در دبی ساخته بود و حالا موفق به باز کردن چهار نمایندگی دیگر در مناطق دیگر دوبی شده است.
سادات می گوید که قصد دارد تا پنج سال آینده ۲۰ نماینده گی دیگر این هوتل را در امارات متحده عربی فعال کند.
با آنکه آزادی های مدنی در افغانستان در بیشتر از یک دههء گذشته تحولات شگرفی دیده، این آوازخوان جوان افغانستان می گوید که هنوز نبود امنیت و برخی از سنت های فرهنگی جلو انکشاف استعدادهای زنان را می گیرد.
سادات گفت "تا زمانی که امنیت تامین نشود و سنت های ناپسند برداشته نشود، زیاد نمی شود به رشد زنان امید وار بود".
به تازه گی غزل سادات آهنگی را در حال راننده گی موتر رولزرویس، که بهای آن ۷۰۰ هزار دالر است، ثبت نموده است. گفته می شود که این موتر در ملکیت خانم سادات است و تنها برای نمبر پلیت "سه شماره ای" آن ۵۰ هزار دالر پرداخته است.
او به صدای امریکا گفت "من همیشه وقتی آهنگی را بسازم آنرا در داخل موتر تمرین می کنم و همیشه در راننده گی بهترین کمپوز را می سازم". 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com