ariana

ariana

Friday, January 2, 2015

سنگسار

نوشته کریم پوپلسنگسار، یک نوع مجازات مرگ است که از طریق پرتاب سنگ بالای بدن مجرم صورت می گیرد. یا سنگسار نوع مجازات است که در قتل مجرم مردم را شریک ساخته است. این گونه مجازات به کسانی داده میشود که با کسی زنا کرده باشد. ( تفنگداران زور داران و داعش معاف است ) .
 

 

معمولا قربانیان سنگسار مردمان روستاها غریبان ناتوانان بیچاره گان است . سنگسار تا اخیر قرن 19 به ندرت در قریه جات که فاقد علم دانش بودند دیده میشد. در قرن 20 تقریباً این مجازات از بین رفته بود. ولی پس از جنگ افغانستان در کشورهای اسلامی خیلی زیاد شده است. کنون در کشورهای چون افغانستان ایران سعودی امارات متحده عربی نایجریا وسودان عملاً تطبیق می گردد. در دولت اسلامی عراق شام (داعش) به حالت خیلی وحشیانه اجرا میشود. جامعه بین‌المللی اعدام از طریق سنگسار را «عملی وحشیانه » تلقی می‌کند. «در شرعیت اسلامس چنین تذکار یافته است که در اجرای عمل سنگسار چهار تن شاهد عینی کار است و این شاهدان باید عمل زنا را طوری اشکارا ( مانند چوب سرمه دربین سرمه دان) دیده باشند. از عالمی پرسیدند که چنین شهادت ممکن نیست، جواب داد تا زمانیکه زنا با چنین وحشت صورت نگرفته باشد سنگسار صورت نمی گیرد ولی بر داشت مسلمانان مسلمان نما و جاهل به گونه دیگر است طوریکه ابتدا از متهم به واسطه شلاق و شکنجه اقرار میگیرند و عمل سنگسار را بصورت جاهلانه آن تطبیق مینمایند. »واین عمل صرف به زنان و مردان که شوهر وخانم داشته باشند اجرا می گردد. دختران وپسران جوان که این عمل را نموده باشند با رضایت فامیل توسط نکاح رفع میشود.
تاریخچه سنگسار

مجازات سنگسار از خیلیها دور در ادیان ابراهمی مانند یهودی عیسوی و اسلام وجود داشته است. کنون این عمل در 6 کشور اسلامی تطبیق می گردد. در این کشورها کسی که به سنگسار محکوم می‌شود باید در پارچه‌ای سفید پوشانیده شود . اگر مرد باشد تا لگن خاصره و اگر زن باشد تا کمر او را در خاک دفن می‌کنند و سپس با سنگ‌هایی متوسط که محکوم را به یکبارگی نه کشته بلکه به‌تدریج و با تحمل درد اورا می کشند. دولت جمهوری افغانستان این عمل را منع قرار داده است. ولی علاقمندان این قتل در جامعه افغانی بخصوص در میان طالبان وتندروان خیلی زیاد است. در بعضی از کتابها اشاراتی شده است که سنگسار به عنوان مجازات در یونان باستان و رومی ها نیز وجود داشته است . شدید ترین گروه که این مجازات را تطبیق می کند طالبان و داعش است. گروه های تند رو و شیخهای عربی بغرض دسترسی جنگجویان جوان گروه داعش وعساکر آزاد سوریه و جلوگیری از سنگسار « جهاد النکاح »را اختراح نمودند. که تعداد از زنان و دختران اسیر غریب وبیچاره کشورهای اسلامی چون سوریه عراق وغیره را برای این گروه غرض همخوابی روانه می نمایند. آنها به این عقیده که چنین عمل زنا وجرم نبوده حلال است . گروه زیادی از مسلمانان جهان مخالف این عمل ننگین است. زیرا این عمل از یکطرف وحشیانه واز طرف دیگر مجرمین این عمل کمزوران و غریبان است . در حالیکه اکثر پولداران و قدرت مندان منبع زنا کردن هسنتد.
عشق و سنگسار

عشق یک نعمت خداوندی است به منظور تداوم بقا بالاترین لذت را برای تمام موجودات بخصوص انسان داده است. دوکتوران امروزی موجودیت عشق را پس از جوانی بمنظور بهداشت صحت لازم وضروری میدانند. لازم است یک جوان در هفته دوبار عشق بورزد. در کشور های غیر اسلامی که جوانان به سادگی به عشق دسترسی میتوانند زیاده متوجه مکتب , تحصیل زندگی آدب وتربیه میشوند. زیرا وقت خودرا برای دریافت عشق ضایع نمی کنند. در کشور های اسلامی چون افغانستان فرهنگ پوسیده ولایینحل از کشورهای عربی وارد گردیده که جوانان تا ازدواج روی عشق را نمی بینند. تقریبا تمامی وقت خودرا غرض دریافت این پدیده مصرف می نمایند. به نسبت عدم دریافت آن بعضاً صحت خودرا از دست می دهند. عده است که تا آخر عمر به نسبت ناتوانی غربت و بیچارگی از این نعمت محروم می گردند . لازم است دولت بزرگان دین در مورد جوانان یک راه حل پیدا نمائید. زیرا 90 فیصد جوانان الی سن 24-25 زندگی با اقتصاد خراب را سپری می نمایند.
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com