ariana

ariana

Thursday, December 11, 2014

خانم يک نويسندۀ بيمار روى جاده هاى کابل کتابفروشى ميکند

کسى که شب ها را به خاطر رفاه جامعۀ خود صبح کرده و ده ها کتاب نوشته؛ حالا بر بستر بيمارى قراردارد و خانمش با وجود ضعف جسمى و هواى سرد، در جاده هاى شهر کابل، کتابفروشى مى کند.

 
 
 
 
دل جان، خانم محمد رسول جهانبين نويسندۀ مشهور زبان درى ميباشد. اين نويسنده برجستۀ زبان درى، تا کنون ٤٨ جلد کتاب در موضوعات مختلاف اجتماعى نوشته کرده و علاوه بر ترجمه، در طنزنويسى نيز مهارت خاص دارد و از وى، چند مجموعۀ طنز نيز به چاپ رسيده است.
خانم جهانبين که از ١٢ سال گذشته بدينسو در محلات مختلف شهر کابل کتابفروشى مى کند، طى يک مصاحبۀ ويژه با آژانس خبرى پژواک گفت که کتابفروشى خود را از فروش کتاب هاى خانۀ خود آغاز کرده است.
به گفتۀ دل جان، خانوادۀ وى ١٢ سال قبل با مشکلات زياد اقتصادى رو به رو بود و شوهرش نيز مشکلات صحى داشت که از همين رو، نخست کتاب هاى شوهرش را به بازار عرضه نموده و کتابفروشى سيار را همراه با پسر کوچک خود، در جاده ها آغاز کرد.
موصوف گفت: "کتاب هاى شوهر خود را ميفروختم، وقتيکه وضعيت اقتصادى ما کمى خوب شد، بعداً کتاب هاى ديگر را نيز از بازار خريدارى نمودم؛ در دکان ها، هوتل ها و پارک هاى مختلف گشت و گذار ميکردم و کتاب ها را ميفروختم."
دل جان ٥٤ ساله، در هواى سرد و در روشنى چراغ موترهاى کابل، به هدف به دست آوردن يک لقمه نان و تقويت فرهنگ مطالعه، کتابفروشى مى کند.
اين خانم که قد کوتاه دارد، بيش از ١٥ جلد کتاب در دست گرفته و تعداد ديگرى را به کمر خود بسته کرده بود. او تا ناوقت شب در جاده هاى گردآلود شهر کابل در سردى شديد گشت و گذار مى کند و هرجايى که کسى به وى نگاه کند، وى نيز به اونزديک ميشود و او را به خريدن کتاب دعوت مى کند.
دل جان، هر کسى را بسيار با اشتياق به خريدن کتاب دعوت مى کند و اگر کسى دلچسپى داشته باشد، در مورد کتاب هاى مختلف نيز معلومات مختصر ميدهد.
اين خانم که روزانه بار سنگين کتاب ها را حمل ميکند، با زبان پشتو کم؛ اما با زبان درى، روان صحبت ميکند و شهر کابل را محل سکونت اصلى خود ميداند.
وى در پاسخ به اين پرسش که چه نوع کتاب هايى داريد؟ گفت: "همراه من هر نوع کتاب هاى اجتماعى، اقتصادى، دينى و... وجود دارد، اين مجموعۀ شعرى بارى جهانى شاعر زبان پشتو است. اين قاموس است؛ اين کتاب لغات هاى زياد دارد. اين کتاب احاديث است؛ ٣٦٠ حديث دارد و..."
دل جان، با لحن افتخارآميز افزود که پسرش اکنون در صنف دوم پوهنتون درس ميخواند و نيازهاى خانه اش از مفاد کتابفروشى، به خوبى تامين ميشود.
دل جان در جریان مصاحبه، کتاب شوهر خود "راهى به سوی زندگی" را نشان داد و گفت که شوهرش مثل اين، ده ها عنوان کتاب ديگر نوشته؛ اما متاسفانه که حالا بسيار پير شده و چيزى که نوشته کند، آنرا دوباره نمى بيند.
خانم دل جان افزود که کُتب شوهر خود را مى فروشد و پول آن را در يک خزانۀ ويژه ذخيره مى کند. هنگامى که پول چاپ کردن يک کتاب ديگر فراهم شود، بعداً کتاب را به نشر ميرساند.
این خانم گفت که ناوقت شب، به هدف فروش کتاب به مقابل تعدادى از هوتل هاى شهرنو ميرود؛ زيرا که برخى جوانان براى نان خوردن مى آيند و بازار کتابفروشى گرم است.
موصوف افزود: "خودم تا صنف هشتم درس خواندم و کتاب هايى که مى فروشم، اول خودم ميخوانم و بر معلوماتم افزوده ميشود."
وى هرچند از اين کار خسته به نظر ميرسيد؛ چرا که تمامى روز انتقال کتابها بر شانه و دست، کار مشکل است؛ اما گفت که شوهرش از کتابفروشى وى افتخار مى کند.
دل جان افزود: "جهانبين صاحب! به من مى گويد افتخار مى کنم به خانمى که به دست ديگران کتاب ميدهد."
دل جان هنگام مصاحبه، عجله داشت و گفت که مالک يک هوتل، از وى کتاب خواسته و امروز برايش آورده و بايد کتاب را به او تسليم کند.
وى افزود که در سطح کشور، اولين زنى است که در شهر، کتاب ميفروشد و حالا تعدادى از اطفال نيز پيدا شده اند که در شهر کتابفروشى مى کنند.
موصوف از خاطرۀ خوش زندگى خود به پژواک گفت که چند سال قبل، يک پيرمرد در شهر کابل به وى دشنام گفت که چرا در شهر کتاب ميفروشد!
دل جان افزود: "اما يک روز همين موسفيد آمد و از مه معذرت خواست و برايم گفت که سلام به همت تان!"
وى درحاليکه از زندگى خود راضى به نظر ميرسيد گفت با آنکه غريب است؛ اما خانوادۀ خوشحال دارد؛ از همينرو از هر لحظۀ زندگى لذت ميبرد.
خانم کتابفروش افزود که يگانه هدف وى از کتابفروشى، آشنايى مردم با کتاب و ترويج فرهنگ مطالعه ميباشد.
موصوف، از تمام هموطنان خواست که با اولادهاى خود درس بخوانند و آنها را با کتاب آشنا سازند؛ تا آيندۀ کشور ما روشن شود.
دل جان، از حکومت خواست که دربخش تعليم براى تمامى افغان ها کار نمايد؛ تا تعداد افراد باسواد در کشور افزايش يابد.
وى افزود: "اگر تعداد افراد باسواد افزايش يابد، از يکسو باعث ختم جنگ و از سوى ديگر، تعداد زيادى از کتاب هاى من نيز فروخته ميشود؛ هم خرما هم ثواب..."
از صفحه پژواک
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.