ariana

ariana

Friday, October 17, 2014

زنان بیشتر داوطلب مبارزه با دولت اسلامی هستند

نیلوفر کوچ عضو رهبری کنگره ملی کردها:
زنان بیشتری نسبت به مردان داوطلب مبارزه علیه دولت اسلامی می شوند؛ چرا که زنان دو دلیل قوی برای آن دارند: از سویی تعلق قومی آنان به کردها، اما از سوی دیگر موضع خصمانه دولت اسلامی علیه زنان.
" این مادر دو کودک در جنگ علیه دولت اسلامی کشته شد"
 
 
آنان دیدند که دولت اسلامی در موصل و رقه و هر جایی که حاکم شد، با زنان چه کرد. زنان از زندگی اجتماعی تبعید شده و عملاً وجود ندارند.

شهرزاد نیوز-در حالی که خبرها حاکی از ورود نیروهای دولت اسلامی به شهر کرد نشین کوبانی اند، مبارزه زنان علیه این گروه تروریست اسلامی موجب شگفتی بسیاری از رسانه‌ها شده است.

در همین رابطه روزنامه «بوند» سوئیس، گفتگویی با «نیلوفر کوُچ»، عضو ریاست مشترک کنگره ملی کردها، انجام داده است. وی در این گفتگو، افزون بر توضیح چرایی شرکت گسترده زنان در این جنگ مرگ و زندگی، دولت ترکیه و ائتلاف ضد دولت اسلامی (داعش)، به رهبری ایالات متحده آمریکا، را متهم کرده است که در حمایت از مردم کوبانی جدی نیستند.

وی از جمله در مورد عمل انتحاری «آرین میرکان» که گفته می‌شود موجب مرگ
۱۶ تن از افراد دولت اسلامی شده، گفته است: آرین میرکان به تنهایی به طرف یکی از مواضع دولت اسلامی روی تپه ای در نزدیکی کوبانی رفت. پس از آن که مهمات وی تمام شد، برای آنکه به دست تروریست ها نیفتد، خود را منفجر کرد.

نیلوفر کوچ این عمل را عملی شجاعانه دانسته و گفته است که این شیوه ادامه جنگ با وسایل دیگر است. میرگان می‌خواسته نشان دهد که مبارزان کوبانی ترسی از دولت اسلامی ندارند. به گفته وی، این عمل میرکان حاوی این پیام بود که «ما تا آخر ایستاده ایم».

این نماینده کنگره کردها همچنین گفته است که سیاست دولت ترکیه به طور آشکار علیه جنگ آزادیبخش کردها در کوبانی است.

وی همچنین اظهار داشت که در رسانه‌های ترکیه هر روز حمایت ترکیه از دولت اسلامی افشا می شود. حتی جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نیز این مطلب را آشکارا اعلام کرده است. نیلوفر کوچ می گوید. در شهرهای ترکیه اعتراض علیه سیاست پشتیبانی از دولت اسلامی رو به گسترش است. دولت برای آرام کردن مردم می گوید که به کردها کمک می کند. اما در عمل خلاف آن انجام می شود. نیروهای امنیتی روی کردها متمرکز است، مجروحان کرد را به بیمارستان های ترکیه راه نمی دهند و از مداوای آنان خودداری می کنند ولی مجروحان نیروهای دولت اسلامی در همه بیمارستان ها پذیرفته می شوند.
کوچ تاکید می کند سیاست دولت ترکیه از یک سو به گسترش خطر دولت اسلامی در منطقه منجر می شود و از سوی دیگر زمینه شکست گفتگوهای صلح با کردها را تقویت می کند. روندی که بازگشت به گذشته است.

افزایش داوطلبان زن نسبت به مرد


نیلوفر کوچ دررابطه با افزایش اخبار مربوط به مبارزه زنان، گفت: زنان بیشتری نسبت به مردان داوطلب مبارزه علیه دولت اسلامی می شوند؛ چرا که زنان دو دلیل قوی برای آن دارند: از سویی بستگی قومی آنان به کردها، اما از سوی دیگر موضع خصمانه دولت اسلامی علیه زنان. آنان دیدند که دولت اسلامی در موصل و رقه و هر جایی که حاکم شد، با زنان چه کرد. زنان از زندگی اجتماعی تبعید شده و عملاً وجود ندارند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا زنان مانند ارتش های رسمی محدویت هایی دارند، همانند عدم شرکت در صف نخست جبهه جنگ، گفت: خودمختاری زنان کرد، در قالب خود مختاری مردها، در اصل یک اختراع کردی است. معنای آن آزادی در آزادی یا برابر حقوقی در برابر حقوقی است. آنچه که خواست ملی است، همان را زنان در جامعه کردی می خواهند. در عرصه دفاع، این به معنای آن است که زنان می گویند: «ما خود می می‌توانیم از خود دفاع کنیم، ما نباید از سوی مردان مورد دفاع قرار بگیریم». حتی در زندگی اقتصادی هم بسیاری از زنان می‌خواهند زندگی‌شان را خود به دست بگیرند.

وی تصریح کرد که ارتش زنان کرد محصول یک روند
۴۰ ساله تکامل به اعتماد به خود و ایجاد ساختارهای خودمختار است. امروز در شمال سوریه زنان سهمی ۵۰ درصدی در ساختار های سیاسی معین دارند. در ترکیه نیز نیمی از شهرداری هایی که توسط کردها اداره می‌شوند، در دست زنان است. این بهار زنان کرد است.
اخبار روز
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.