ariana

ariana

Wednesday, October 15, 2014

کتی گانن به افغانستان برخواهد گشت

کتی گانن با دوست نزدیکش انیا نیدرینگهاوس فوتو ژورنالیست آژانس خبری اسوشیتد پرس روی گزارش های متعددی بطور مشترک کار کرده و در جریان پنج سال گزارشدهی با خطراتی زیاد مواجه شده بودند.
کتی گانن می گوید:

"ما در مورد اینکه چگونه گزار ش ها تهیه شود، خیلی هوشیارانه عمل می کردیم، چون می خواستیم به گزارش دهی ادامه دهیم."
به تاریخ چهارم اپریل سال جاری میلادی زمانیکه آنها برای گزارش دهی از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود فردای آن روز آغاز شود به جنوب افغانستان رفته بودند، مورد گلوله باری یک قوماندان پولیس قرار گرفتند که در اثر آن کتی گانن زخمی و انیا نیدرینگهاوس فوتو ژورنالیست آژانس خبری اسوشیتدپرس کشته شد.
به نوشتهء آژانس خبری اسوشیتدپرس، اگر می توانست زمان به عقب بر گردد، آیا کتی گانن می خواست چیزی را بطور متفاوت انجام دهد؟
 جواب آن "نی" است.
کتی گانن در نخستین مصاحبه اش بعد از این حمله، در مقر دفتر مرکزی آژانس خبری اسوشیتدپرس در شهر نیویارک گفته است:
"ما در مورد تدابیر اتخاذ شدهء امنیتی غیر محتاط نبودیم. ما از اینکه در کدام محل بودباش خواهیم کرد، با کی می رویم و با محلی که به آنجا می رفتیم آشنا بودیم. صادقانه بگویم من بارها و بارها در مورد آن فکر کرده بودم. من می دانم که انیا (Anja) هم کدام کار را به شکل دیگر آن انجام نمی داد."     
این دو خانم خبرنگار با موتر از شهر کابل به شهر شرقی خوست رفته و در آنجا با کاروانی که صندوق ها و مواد رای دهی را انتقال می داد و امنیت آن را نیروهای افغان به عهده داشت، یک جا شده بودند.
هدف آنها تهیه گزارش دست اول از افغان های عادیی بود که به انتخابات به این روزنهء دموکراسی  در منطقهء که محل امن طالبان محسوب می شد، عکس العمل نشان می دادند.
زمانیکه آن ها در یک مرکز خیلی محافظت شده، داخل موتر شدند، یک مرد مسلح در حالیکه ماشیندار کلاشنکوف در دست داشت به موتر بالاشده بالای آنها فیر کرد. انیا نیدرینگهاوس 48 ساله جابجا کشته شد و کتی گانن در حالیکه شش گلوله به جانش اصابت کرده بود، شدیداً زخمی شد.
کتی گانن در جریان نخستین صحبت بعد از این حمله در مقر دفتر مرکزی آژانس خبری اسوشیتدپرس در شهر نیویارک، با بر شمردن دستاورد هایشان از گزارش دهی در افغانستان و پاکستان گفته است که آنها نخستین گزارشگران بین المللی بوده اند که ازاین مناطق گزارش داده اند.  آنها به شهر کویته  و کندهار سوار بر یک تانکر تیل سفر کرده و از جزییات کشته شدن 16 افغان توسط یک عسکر امریکایی گزارش داده بودند.
کتی گانن بر این نکته تا کید کرده است که بازهم به گزارشدهی از این مناطق ادامه خواهد داد، بدون انجا نیدرینگهاوس ،اما به یاد و با روح وی این کار را خواهد کرد.
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.