ariana

ariana

Friday, May 2, 2014

:تجاوز جنسی ملای مسجد به یک کودک

ذکریا ناصری – بغلان
پولیس ولایت کندز در شمال افغانستان می گوید که یک ملای مسجد به اتهام تجاوز جنسی به یک دختر ده ساله بازداشت شده است.
در یک هفته گذشته این دومین مور تجاوز جنسی به کودکان خوردسال در افغانستان است که ثبت مراجع رسمی می شود

غلام مصطفی محسنی٬ قوماندان امنیه ولایت قندوز به خبرگزاری بخدی گفت:
̎این ملا در مسجدی در شهر خان آباد٬ کودکان را آموزش درس های اسلامی می داده است.̎
آقای محسنی گفت که متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او آغاز شده است.
دختر ده ساله ادعا کرده٬ ملای مسجدی که در آن درس می خوانده به زور او را به باغی برده و پس از بستن دست و پایش به او تجاوز کرده است.
محسنی می گوید که این دختر در شفاخانه شهر قندوز بستری است.
او افزود٬ این مرد را پس از آن دستگیر کرده که قضیه تجاوز او از سوی خانواده کودک به پولیس گزارش شد.
غلام مصطفی محسنی می گوید که پس از تحقیق٬ جزییات را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.
در یک هفته گذشته این دومین مور تجاوز جنسی به کودکان خوردسال در افغانستان است که ثبت مراجع رسمی می شود.
پیشتر (سه شنبه
۹ ثور ۱۳۹۳) اعضای یک خانواده در ولایت بغلان در همسایگی کندز٬ به جرم تجاوز به دخترشان دو گوش و بینی یک ملا را بریدند.
خانواده دختر می گوید که این ملا از اعضای فامیل شان است و ادعا کرده که پس از خوراندن دارویی بیهوشی به دخترشان تجاوز کرده است.
در حال حاضر این ملا در بیمارستان بستری است و اعضای خانواده به دلیل بریدن گوش ها و بینی مرد در بازداشت پولیس هستند.
با این حال٬ دختری ده ساله که در ولایت قندوز مورد تجاوز جنسی قرار گرفته می گوید که پس از تجاوز٬ ملای مسجد او را تهدید کرده است که از این موضوع به کسی چیزی نگوید.
خانواده این دختر خواستار به محاکمه کشاندن این مرد شده است.
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.