ariana

ariana

Thursday, May 1, 2014

:سنت‌های اجتماعی مانع اشتغال زنان افغانستان است

به اساس این ارزیابی هنوز هم در روستاهای افغانستان یک زن بدون محرم و یا همراه اجازه کار در بیرون نمی یابدیک بررسی تازه در مورد فعالیت های اجتماعی و اشتغال زنان افغان نشان می‌دهد که هنوز هم شمار زیادی از زنان در افغانستان برای کار در بیرون از خانه و رفتن به مغازه باید همراه داشته باشند.یک نهاد غیر دولتی موسوم به 'واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان' در گزارشی که در زمینه اشتغال زنان به ویژه در روستاهای افغانستان منتشر کرده، نشان می‌دهد که سنت های اجتماعی از موانع عمده کارکردن زنان در بیرون از خانه است.
پژوهشگران این نهاد گفته‌اند که طرح دسترسی به اشتغال برای زنان در افغانستان نیازمند ایجاد "برنامه‌هایی است که بتواند به زمینه‌های اجتماعی و زیربنایی" اشتغال زنان رسیدگی کند.
این پژوهش امروز یازدهم ثور/اردیبهشت برابر با اول می روز جهانی کارگر منتشر شد، بررسی یک سال را در بر گرفته و در آن با ۳۶۴ زن در ولایت های کابل و پروان مصاحبه شده است.
مسئولان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان همچنین گفته‌اند که برای کمک به اشتغال زنان باید عواملی که زنان را به عنوان نیروی کار به حاشیه رانده، شناسایی و برطرف شوند.
میراحمد جوینده رئیس این نهاد، در یک نشست خبری در کابل گفت: " هر زنی که در بیرون خانه کار می‌کند باید یک همراه داشته باشد و اگر به مغازه یا جایی می‌رود باید همراهی اش کند. این یک مشکل است و تا زمانی که برنامه‌های مشخصی به منظور تقویت نقش زنان ایجاد نشود این مشکلات وجود دارد."
آقای جوینده گفت که باید محدودیت‌های اجتماعی که زنان را از استفاده از مهارت های شان باز می‌دارد از بین برود.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می‌گوید که این بررسی را به این دلیل انجام دادند تا ببینند که برنامه‌های آموزشی موسسات و سازمان‌های ملی و بین المللی در روستاهای افغانستان در دوازده سال گذشته چه تاثیراتی داشته است.
اخیرا میلیون‌ها زن در افغانستان پای صندوق‌های رای رفتند تا در تعیین سرنوشت شان سهم بگیرند
به اساس یافته‌های این بررسی، ۶۴ درصد زنانی که در بخش‌های بهداشتی آموزش دیده‌اند در حال حاضر مشغول کار اند و درآمد دارند.
به ترتیب زنانی که در این سال‌ها مهارت تولید صنایع دستی و خیاطی فراگرفته‌اند هم از شغل و درآمد خود و همچنین مناسبات اجتماعی شان ابراز رضایت کرده‌اند
چونا اچاوز، معاون پژوهشی این واحد می‌گوید که موضوع دسترسی زنان به اشتغال با توجه به این که جنسیت به عنوان عاملی عمده روی منابع، خدمات و دسترسی زنان به فرصت‌های کاری تاثیر می‌گذارد، نیازمند برنامه‌های بزرگتری است.
او می‌گوید: "مساله دسترسی زنان به اشتغال، نمی‌تواند تنها با اجرای برنامه‌های کاریابی حل شود."
پژوهشگران این نهاد گفته‌اند که این پژوهش همچنین نگاهی انداخته به موانع کلی که فرصت‌های کاریابی برای زنان را سد می‌کند.از این میان تعداد زیادی از افرادی که در این بررسی مصاحبه شده‌اند آموزش ندیدن، عدم دسترسی به منابع مالی و تولیدی و موانع موجود فراراه تحرک زنان را از چالش های عمده در زمینه کاریابی مردان و عمدتا زنان خوانده‌اند.
با این همه اما هنوز هم در برخی موارد به دلیل سنت‌های جامعه، بسیاری از زنان حق کار در بیرون از خانه ندارند و عمدتا مجبور اند با یک همراه مرد یا محرم در بیرون کار کنند.
از سویی آن گونه که مسئولان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می‌گویند، مقام‌های محلی دولتی هم در دوازده سال گذشته از کار و آموزش حرفه‌ای برای زنان حمایت لازم نکرده‌اند.bbc
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.