ariana

ariana

Tuesday, March 11, 2014

: تجلیل شایسته از هشتم مارچ در کشور شاهی هالند

به ابتکار شورای سراسری زنان افغان در هالند وبه همکاری همایش اروپایی زنان افغان ،انجمن افغانهای شهر آرنهم ونواحی آن،بروز شنبه هشتم مارچ 2014 محفل باشکوهی بمناسبت روز جهانی زن در شهر آرنهم کشور هالند بر گزار گردید

 
که در آن تعدادی از فعالین واعضای همایش اروپایی زنان افغان ،مسوولین نهاد های کار با زنان از سراسر هالند ،نمایندهءشهر داری شهرآرنهم وتعدای از هواداران نهضت زن حضور بهم رسانیده بودند
محفل به گر دانندگی خانم یاسمین همسنگرگویندهءموفق وسکرتر مسول شورای سراسری زنان آغاز گردیده وی
طی صحبت مختصرتشریف آوری حاضرین را خیر مقدم گفته وپیرامون ارزش برگزاری محفل هشتم مارچ ومقام 
والای زن سخنرانی نمود.بعدا خانم سهیلا زحمت مسوول شورای سراسری زنان افغان در هالندطی صحبتی هشتم
مارچ روز جهانی زن را به همگان تبریک وتهنیت گفته وبا ارایه گزارش مختصر  ازکار کرد یکساله شورا ،از همکاریها و
فعالیت های مشترک نهاد های افغانی وهالندی یاد آوری نمود.
سپس خانم ملیکه المرادی نمایندهءشهر داری شهر آرنهم هالندضمن صحبت از سهم گیری فعالانه زنان در عرصه 
های اجتماعی در اروپاتذکراتی بعمل آورد.همچنان طی این محفل محترم ولی محمدشاهپور ریس اتحادیه انجمن های
افغانها در هالند،محترم سرور فقیری ریس انجمن آرنهم ونواحی آن،محترمه شفیقه از انجمن ریددکرک روتردام،محترمه
فرشته ازشهراندوفن،محترمه زینب سرخابی از شهر خوریننگین پیرامون اهمیت اینروز تاریخی صحبت نمودند.
در ادامهءمحفل محترمه زلیخا پوپل عضوهیات رهبری شورا،محترمه عزیزه عنایت شاعرونویسنده توانا وعضوهیات رهبری
محترمه سیده طلوع معاون شورا ومحترمه پروین احسامی از شهر دین بوش اشعار خودرا دکلمه نمودند،
طی این محفل بخاطر همکاری های مشترک مجله بانونشریه ءبیرون مرزی(ناشر اندیشه های زنان افغان در اروپا)که انعکاس
دهندهءفعالیت های زنان در زمینه های مختلف است،از طرف هیات رهبری شورا پول اشتراک سه تن به مجله بانو به محترمه ناهید صدیق علومی مدیر مسوول آن مجله اهدا گردید که با  تشکر پذیرفته شده ومتقابلا
سپاسنامه،مدیریت مجله بانو به هیات رهبری شورای زنان اهدا گردید.برعلاوه بپاس فعالیت های ارزشمند تعدادی از زنان
تحایفی برای محترمه گل مکی ارشید مسوول انجمن زنان زندام،محترمه شفیقه از انجمن ریددکرک روتردام ،محترمه سحرنور ژور نالیست جوان ازشهرآرنهم ،محترمه ویدا ایوبی نویسنده جوان ومحترمه فرشته از شهر اندوفن توزیع گردیده ومحفل با اجرای کنسرت جالب ودیدنی محترم احمد پرویز آواز خوان ورزیدهءکشور در اوج استقبال اشتراک کننده گان  پایان پذیرفت