ariana

ariana

Tuesday, March 11, 2014

:بزرگداشت از روز جهانی زن درمسکو

اتحادیه سراسری افغانهای مقیم روسیه بتاریخ 9 مارچ 2014 با تدویر محفل رنگین و پر محتوا از هشتم مارچ روز بین المللی زن در تالار"خانه فرهنگی مردم تاتارستان" در مسکو تجلیل به عمل آوردند
در این محفل بر علاوه مهمانان خارجی بیشتر از دو صد زن و کودک فامیل های افغان اشتراک ورزیده بودند
در آغاز محفل که توسط دختر جوان و با استعداد محترمه فاطمه گرداننده گی میشد، محترمه داکتر راضیه هوتکی مسوول شعبه زنان اتحادیه سراسری و رئیس شورای زنان افغان مقیم فدراسیون روسیه در رابطه به تاریخچه مبارزات زنان ، چگونگی فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان افغان صحبت نموده و از زنان افغان مقیم روسیه دعوت به عمل آورد تا در سازماندهی و پیشبرد زنده گی اجتماعی و مدنی خویش فعالانه سهیم گردند.
متعاقباً محترم عزیزالله انیس رئیس اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه هشتم مارچ روز جهانی زن را به حاضرین محفل  و همه زنان افغان تبریک و تهنیت گفته و در مورد مقام والا و  ارجمند زن صحبت نموده گفتند که : زن موجودیست که با داشتن احساسات رقیق مظهر همه ارزشهای انسانی، احساس و عاطفه و تبلوری از انس، محبت ، مهربانی ، عطوفت، صلح، گذشت و عفو می باشد اما متاسفانه که محرومیت و زنده گی درد آور تعداد بیشماری از زنان در افغانستان حفظ آمیزه های زشت در عُرف ، عادات و عنعنات بدوی قومی است که با قانون و فرهنگ اسلامی مطابقت ندارد زیرا روش اسلام با زن در تاریخ تمدن دنیا بی سابقه بوده و اگر مطابق اساسات و موازین دین اسلام عمل گردد، نه تنها حقوق انسانی بل عفت زنانه ای که مستلزم شخصیت والای زن است نیز مورد احترام و تکریم بیشتر جامعه قرار خواهد گرفت.
محترم عزیز الله انیس در اخیر صحبت خویش فرمودند که  خواهران افغان باید در دیار مهاجرت و دوری از وطن بیشتر با هم متحد و یک پارچه باشند تا حل پرابلم ها زنده گی شخصی و اجتماعی شان به شکل خوبتر و ساده تر رسیده گی گردد.
متعاقباً داکتر راضیه هوتکی مطابق اجندا محفل، جلسه شورای زنان را به منظور انتخاب هئیت رهبری جدید شورای زنان افغان در فدراسیون روسیه دایر نموده و محترمه مهوش پویه گر لست پیشنهادی اعضای هئیت رهبری این شورا را که 21 تن از خانمهای سرشناس افغان از شهر مسکو و ولایات روسیه را احتوا مینماید قرائت نمودکه به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت. هئیت رهبری شورای مذکور بعد از نشست مشورتی تصویب نمودند که محترمه داکتر راضیه هوتکی به صفت رئیس شورای زنان افغان مقیم فدراسیون روسیه ، محترمه داکتر نسرین و محترمه مهوش پویه گر به صفت معاونین این  شورا  انتخاب و به حاضرین محفل معرفی ، که با کف زدنها  مورد تائید قرار گرفتند.
داکتر راضیه هوتکی رئیس شورای سراسری زنان به نماینده گی هئیت رهبری شورای زنان به حاضرین مجلس ضمن ابراز سپاس  و قدر دانی وعده دادند که با تمام صداقت کار خواهد کرد تا همه خواهران افغان در موجودیت شورای زنان خود را مطمین تر و راحت تر احساس نموده و آرزو نمود تا این شورا به مرکزی تجمع زنان افغان ومحل بمنظور رسیده گی وحل مشکلات آنها مبدل گردد.
در این محفل صندوق مالی تحت نام (مادر) برای شورای زنان افغان درفدراسیون روسیه ایجاد گردید و مبلغ 12600 روبل توسط خانمهای حاضر در محفل بحیث نخستین گام به این صندوق پرداخت گردید و آماده گی شانرا جهت تقویت بنیه مالی این صندوق ابراز داشتند.
در ختم بخش اول محفل، رئیس اتحادیه سراسری افغانها انتخاب رئیس، معاونین و اعضای شورای رهبری را به حاضرین در مجلس تبریک و تهنیت گفته ، دستۀ گل و تحفۀ را که از جانب رهبری اتحادیه سراسری تهیه گردیده بود به محترمه داکتر راضیه رئیس شورای زنان افغان درفدراسیون  روسیه اهدا نمودند.
در بخش دوم محفل هنر مند خوش آواز و مستعد افغان نورالله نصیب با اجرای آهنگ های شاد و دلپسند به محفل جوشش هنری داده و دو تن از دختران جوان هر یک دیانا جان خیال و طلیعه جان ساعی نیز با اجرای ترانه های شاد و مست افغانی به خوشی هرچه بیشتر محفل افزودند و زنان افغان بعد از مدتها یک برنامه فرهنگی  مملو از شادی و خوشی را در مهاجرت و دوری از وطن شاهد بودند.
محفل که ساعت یک و نیم آغاز یافته بود به ساعت 6 شام بعد از صرف عصریه خاتمه یافت.
 

No comments:

Post a Comment