ariana

ariana

Sunday, March 2, 2014

: مشارکت زنان در ساختار های سیاسی باید افزایش یابد

ویدا بره کی
شماری از نهاد های جامعه مدنی و فعالان حقوق زن، خواستار افزایش مشارکت زنان در ساختار های سیاسی و پروسه صلح افغانستان شده اند.
 
 
 


نماینده گان زنان از 34 ولایت افغانستان به روز یکشنبه در کابل گردهم آمده و روی خواسته های مشخص از جمله افزایش مشارکت زنان در ساختار های سیاسی کشور تاکید نمودند.

این نشست بنام « جرگه ملی زنان، بسیج و مشارکت سیاسی در دوره ای گذار» با اشتراک بیش از300 زن از سوی دیده بان افغانستان و بخش زنان سازمان ملل متحد راه اندازی گردید.

مسوولان دیده بان افغانستان هدف از جرگه ملی زنان در کابل را تامین عدالت و مساوات اجتماعی و بهبود وضعیت حقوق زنان در این کشور عنوان نمودند.

جلیل بینش رییس دیده بان افغانستان گفت:

« نماینده گان منتخب نهاد های مدنی و فعالین حقوق زن امروز گرد هم آمده اند و می خواهند روی چهار موضوع که به دوره سیاسی یا دوره انتقال مربوط می شود صحبت می کنند. آشتی با طالبان، بحث انتخابات، کاهش کمک های بین المللی و تاثیرات آن روی زنده گی زنان و مساله سوم انتقال امنیت است که ما امیدوار هستیم که مطالبات و خواسته های زنان امروز بتواند به گونه درست انعکاس پیدا کند و به گوش حکومت، جامعه جهانی و کسانی که در مسایل بزرگ ملی تصمیم می گیرند برسد.»

آقای بینش می گوید که پیش از این هم نشست های ساحوی این نهاد در هفت زون کشور با حضور زنان برگزار شده تا از این طریق خواسته های زنان به گونه منسجم تر به گوش حکومت افغانستان و جامعه جهانی رسانده شود.

بسیاری از شرکت کننده گان این نشست با آن که دستآورد های زنان افغان را در بیش از یک دهه گذشته چشمگیر می خوانند اما می گویند که در این مدت نقش آنان در ساختار های سیاسی کشور کم رنگ بوده است.

این افراد بر افزایش سهم زنان در روند گفتگو های صلح افغانستان و تقویت نقش اقتصادی و خود کفایی زنان در کشور نیز تاکید دارند.

این در حالی است که کمیتهء زنان شورای عالی صلح افغانستان در یک اقدام بی سابقه امضای دو صد و پنجاه هزار زن را در یک سند به هدف تامین صلح در کشور از سراسر افغانستان جمع آوری کرد.

در حالی که دیده بان افغانستان برگزاری همچو نشست ها را در راستای بلند بردن سطح آگاهی و ایجاد تغییرات مثبت در زنده گی زنان افغان موثر می شمارد اما شماری از فعالان جامعه مدنی از نحوه تدویر این گونه برنامه ها انتقاد می کنند.

فتانه گیلانی رییس شبکه اجتماعی زنان و یک تن از فعالان حقوق زن در مورد چنین می گوید:

« ما آمدیم در کابل و تمام برنامه های خود را در هوتل های لوکس گرفتیم که من برای دونر ها و کسانیکه پول می دهند بسیار متاسف استم که چرا برای این گونه پروگرام ها پول می دهند؟ چرا برای آگاهی زنان در ولسوالی ها در قریه ها و ولایت های ناامن پول نمی دهند.»

نقض حقوق زنان و نادیده گرفتن خواسته های آنان به عنوان بزرگ ترین معضل در بیش از سه دهه اخیر در افغانستان خوانده شده است.

شماری از نهاد های جامعه مدنی و مردم نسبت به خروج نیرو های بین المللی پس از سال 2014 میلادی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و می گویند که با این کار ممکن وضعیت حقوق زنان در کشور بد تر گردد.