ariana

ariana

Sunday, March 23, 2014

: افزایش فرار دختران درکاپیسا

فرار دختران از منزل با نامزدان شان، در سال 92 در کاپیسا افزایش یافته است.
بنا به گفته صیفوره یحیا کوهستانی، رییس امور زنان کاپیسا، در سال 1392 بیش از 10 قضیه فرار از دختران در این ولایت ثبت کرده‌اند.
 
با آنکه خانم کوهستانی، رقم دقیقی از واقعات فرار پارسال ارایه نکرد ولی گفت، نسبت به سال‌های گذشته موارد فرار دختران از منزل افزایش را نشان می‌دهد.
خانم کوهستانی، دلیل این نوع فرارها را خواستن طویانه بلند از سوی خانواده‌ی عروس و پایین بودن اقتصاد دامادان عنوان کرد. 
رییس امور زنان کاپیسا گفت، شماری از نامزدان که فرار کرده‌اند، در محکمه عقد نکاح را بسته‌اند ولی برخی دیگر بدون عقد نکاح فرار کرده‌اند.