ariana

ariana

Tuesday, March 18, 2014

:دختری جوان ازچنگ آدم ربایان آزاد شد

دختری بعد از ده ماه از چنگ آدم ربایان در ولایت بغلان به آغوش خانواده اش بازگشت.این دخترجوان ده ماه قبل از ولسوالی پل حصار اندراب همراه دختر کاکایش توسط افراد مسلح ربوده شده بود. آدم ربایان بعد از چند روز، دختر کاکایش را به قتل رسانده و این دختر را با خود بردند. 
 
 

پولیس ولایت بغلان چندین عملیات نظامی را به منظور رهایی این دختر از نزد آدم ربایان در ولسوالی پل حصار راه اندازی کرده بود اما تمام این عملیات ها ناکام ماند. 
سرانجام چند روز پیش، این دختر بعد از ده ماه، توسط منسوبین امنیت ملی ولایت کندز در مربوطات ولسوالی کندز پیدا شده و به خانه ای امن در این ولایت انتقال داده شد. 
این دختر که نامش فریده است، گفت: زمانیکه توسط آدم ربایان ربوده شده بود به ساحات مختلف انتقال داده شده تا اینکه سرانجام در ولایت کندز توانسته است به کمک همسایه ها با فامیلش تماس گرفته و مسئولین امنیت ملی را درجریان بگذارد. 
فریده از نهادهای حکومتی و دفاع از حقوق زنان خواست تا کسانی را که وی را ربوده بودند، بازداشت و مجازات کنند. 
در این حال جنرال امین الله امر خیل؛ فرمانده پولیس ولایت بغلان، گفت که قرار است دوسیهی این رویداد به ولایت بغلان انتقال داده شود تا هر چه سریعتر در راستای بازداشت عاملین این قضیه اقدام گردد. 
گفته شده است که در رابطه با اختتاف این دختر تا هنوز هیچ شخصی بازداشت نشده است.