ariana

ariana

Monday, February 3, 2014

: یک آشپز آمریکایی زنش را کشت وپخت

یک آشپز آمریکایی به نام "دیوید فاینز" اعتراف کرد که همسرش را پس از کشتن، در یک دیگ مملو از آب داغ انداخته و پخته است. " فاینز" که هم اکنون در زندان به سر می برد ، در سال 2009 در پی یک اختلاف خانوادگی، دست وپا ودهن همسرخود"دان فاینز" را بست وپس ازمرگ ،او را برای چهار روز پخته است.

آشپز آمریکایی اعتراف کرده که برای مخفی نگه داشتن شواهد محکومیتش ، دیگر اعضای همسر خود را در سطل زباله انداخته بود.
استروزنامه بریتانیایی دیلی میل روز دوشنبه 3 فوریه
2014 در گزارشی نوشته است که خانم دان فاینز به دلیل بدرفتاری شوهرش در صدد فرار از منزل بود
جو کاکاس که دوست خانوادگی زن و شوهر بوده در گفت و گو با روزنامه دیلی میل اظهار داشت که خانم دان خود را برای فرار از منزل آماده می کرد و به این منظور ، نزد وی 1000 دلار امانت گذاشته بود
شاهد پرونده قتل افزود که خانم دان قرار بود در روز حادثه وی را ببیند تا نزد او 1000 دلار دیگر ، امانت بگذارد