ariana

ariana

Monday, November 4, 2013

بیشترازهفت میلیون دختر پیش از هجده‌سالگی ولادت می‌کنند

صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد، در گزارش سال ۲۰۱۳
خود در باره وضعیت نفوس در جهان، مادر شدن در دوران کودکی را یک مشکل بزرگ جهانی توصیف کرده می‌گوید که سالانه بیشتر از هفت میلیون دختر قبل از سن هجده سالگی در کشورهای فقیر ولادت می‌کنند


 
 
۷٫۳ براساس این گزارش، از جمله 3 ،7 میلیون ولادت دختران زیر سن در کشورهای فقیر، دو میلیون آن شامل دخترانی می‌شود که زیر سن چهارده سال قرار دارند. صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد می‌گوید که این کودکان بدترین و طولانی‌ترین پیامدهای صحی و اجتماعی را در دوران بارداری تحمل می‌کنند.
گزارش امسال صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد روی دختران زیر سن چهارده سال تمرکز کرده و براساس آن، این گروه دو برابر نسبت به دیگران در معرض مرگ و میر در دوران بارداری قرار دارند.
صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد در گزارش خود می‌افزاید که این گزارش در مورد مادرشدن دختران در دوران کودکی دیدگاه تازه‌ای ارایه می‌کند. به گفته‌ی این اداره، دخترانی که زیر سن مادر می‌شوند در برخورد با آنان چگونگی عملکرد خانواده‌ها و دولت‌ها نیز بازتاب می‌یابد.

داکتر بابا توندی اوسوتمیهن، رییس عمومی صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد در پیامی در باره مادرشدن در دوران کودکی می‌گوید: «چیزی‌که لازم است فکر و روش جدید در مورد چالش حمل در دوره کمتر از ۱۸ سال می‌باشد. به عوض دیدن دختر به حیث مشکل و تغییر برخورد وی به حیث راه‌حل، حکومت‌ها، اجتماع‌ها، فامیل‌ها و مکاتب باید به فقر، نابرابری جندر، تبعیض، نبود دسترسی به خدمات و دیدگاه‌های منفی در مورد دختران و زنان منحیث چالش‌های واقعی و به پیگیری‌ عدالت اجتماعی، انکشاف مساوی و اختیاردهی به دختران منحیث مسایل عمده کاهش حمل در دوره سن کمتر از ۱۸ توجه کنند.»
صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد می‌گوید که حاملگی قبل از سن هجده‌سالگی، می‌تواند بر صحت و تعلیم و تربیه مادر تاثیر بگذارد. این اداره می‌افزاید که در این حالات، نه تنها مادر و کودک شکار پیامدهای بد می‌شوند، بلکه بالای اقتصاد خانواده‌ها و دولت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. این اداره می‌افزاید اگر دوصد هزار دختر به جای مادرشدن کار می‌کردند، به این اقتصاد این کشور
۳٫۴ میلیارد دالر اضافه می‌شد.
با این‌حال، صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد می‌افزاید که موضوع حاملگی زودهنگام دختران در کشورهای توسعه‌یافته نیز یک مساله مهم است. براساس این گزارش، دخترانی که در ایالات متحده امریکا زودتر ازدواج می‌کنند، مجبورند که مکتب خود را تا سن
۲۲ سالگی به پایان برسانند.
صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد خواستار پیش‌گیری از حاملگی نوبالغان شده می‌گوید که یافته گزارش این سازمان نشان می‌دهد که جامعه جهانی از هر دالری که برای انکشاف بین‌المللی به خرج می‌رساند، کمتر از دو سوم آن را به دختران نوبالغ اختصاص می‌دهد. این سازمان، این مساله را اذیت‌کننده توصیف کرده می‌گوید که اکنون بیشترین نفوس جهان نوبالغ است.
مادرشدن در کودکی در افغانستان
با این‌حال، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارش خود در باره وضعیت نفوس در جهان، می‌گوید که افغانستان از جمله کشورهایی است که در آن دختران در دوران کودکی مادر می‌شوند. براساس گزارش این سازمان، ارزیابی مرگ و میر مادران در سال
۲۰۱۰ در افغانستان نشان می‌دهد که دوازده درصد دخترانی که ۱۵ الی ۱۹ سال عمر دارند، بارداری را آغاز کرده‌اند. این گزارش حاکیست که از میان این دختران، هشت درصدشان یک کودک به دنیا آورده و چهار درصد دیگرشان دوران بارداری را می‌گذارنند.
طبق این گزارش، مادرشدن دختران در دوران کودکی، به اقتصاد و سطح فرهنگ خانواده‌ها نیز تعلق داشته است. در خانواده‌های فقیر، رقم دخترانی که در دوران کودکی مادر شده، بیشتر گزارش شده است.
۸صبح، کابل